Lapsilisät ovat jääneet pahasti jälkeen kustannuskehityksestä – Tutkija: Tarvittaisiin 47–68 prosentin korotus, jotta päästäisiin vuoden 1994 reaalitasolle

Lapsiperheet

Lapsiperheiden perusturvan taso on monilta osin jäänyt jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä.

Tämä käy ilmi VTT Pertti Honkasen Suomen sosiaali- ja terveys ry:lle (SOSTE) tekemästä selvityksestä, jossa tarkastellaan perusturvan kehitystä vuodesta 2010 vuoteen 2020

Selvityksen mukaan esimerkiksi lapsilisiä pitäisi korottaa 47–68 prosenttia, jotta päästäisiin vuoden 1994 reaalitasolle.

SOSTE toteaa hallituksen luvanneen parantaa pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa ja toimivan johdonmukaisesti lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Vuoden 2020 alusta erityisesti yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden etuuksiin tehtiinkin pieniä korotuksia.

– Kevään kehysriihessä on oikea aika tehdä päätös lapsilisien korottamisesta. Etuus tulee myös sitoa indeksiin, jotta se ei jäisi jatkuvasti jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä, erityisasiantuntija Anna Järvinen toteaa.