Lapin kuntajohtajat: Ruotsin raja kiinni muulta kuin kriittiseltä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta  

Koronakriisi

Lapin kunnat ja Lapin liitto vaativat yhteisessä kannanotossaan Suomen ja Ruotsin välisen rajan välitöntä sulkemista koronakriisin vuoksi. Poikkeuksen ne sallisivat sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Kannanotossa vaaditaan, että lupa rajan ylittämiseen tulee koskea vain työmatkaa kotoa työpaikalle ja takaisin. Rajaa ylittävän sote-alan työntekijät täytyisi kannanoton mukaan pysyä vapaa-ajallaan Suomessa karanteenin kaltaisissa olosuhteissa.

– Ruotsissa työssäkäyvän kriittisen sote-henkilöstön osalta tulee myös huolehtia henkilöstön työturvallisuudesta ja suojauksesta heidän oman turvallisuutensa vuoksi. Näin minimoidaan koronaviruksen leviämisriskiä pohjoisessa, kannanotossa sanotaan.

Kuntajohtajien mukaan valtion tulisi huolehtia muiden rajan sulkemisesta kärsivien alojen työntekijöiden ansioturvasta. Yrittäjien tulonmenetykset tulisi myös korvata.

Rajuista vaikutuksista huolimatta rajan sulkeminen olisi kuntajohtajien mukaan kuitenkin oikea ratkaisu.

– Suomi ja Ruotsi ovat valinneet koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin erilaisen strategian. Maiden erilaisilla epidemiaa hidastavilla toimenpiteillä on vaikutusta erityisesti Lapin maakunnassa.

Kannanotossa valetaan uskoa myös koronan jälkeiseen aikaan, jolloin ”Pohjoisen avoin, arktinen raja ja vahva rajayhteistyö jatkuu entistä tiiviimmin”.

– Nyt keskitytään pohjoisen ihmisiin ja turvallisuuteen.