Lännen Media: Oikeuskansleri selvittää Vattin johtajanimityksen laillisuutta

Oikeuskansleri

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti selvittää, tehtiinkö Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ylijohtajan nimitys lainmukaisesti, kertoo Lännen Media.

Nimityksen jälkeen ilmeni, että ylijohtajan paikalta syrjäytetyn Anni Huhtalan johtajakokemus oli nimitysmuistiossa laskettu 13 vuotta liian lyhyeksi. Tehtävään valittiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategisen rahoituksen professori Mikael Collan.

Oikeuskansleri voi selvityksen perusteella esimerkiksi esittää nimitysasiassa moitteita sitä valmistelleille virkamiehille tai hakea nimityspäätöksen purkamista korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaksi yksityishenkilöä pyysi oikeuskansleria arvioimaan johtajavalintaa. Huhtala kirjelmöi myös itse oikeuskanslerille, pyytämättä kuitenkaan suoraan asian selvittämistä.