Lakitukitiimi ja värikoodatut huomioliivit – Elokapinan taustalla toimii hiottu organisaatio, HS paljastaa

Elokapina

Elokapinan takana on äärimmilleen hiottu organisaatio, käy ilmi Helsingin Sanomien tekemästä laajasta selvityksestä.

Liikkeen sisällä toimii muun muassa oikeustieteellisen koulutuksen saaneista aktivisteista koottu lakitukitiimi. Sisäpiiriläinen kertoo HS:lle, että mielenosoitusten järjestäjät tekevät etukäteen selvityksen siitä, millaisia juridisia seuraamuksia mielenosoituksesta voi koitua.

Mielenosoituksissa on aina mukana niin sanottuja lakitarkkailijoita, jotka kirjaavat ruutuvihkoon ylös kohtaamiset poliisin kanssa sekä kiinniotot.

Tukirooleissa olevat aktivistit kulkevat värikoodatuissa huomioliiveissä. Esimerkiksi vihreisiin liiveihin pukeutuneilta hyvinvointihenkilöiltä saa henkistä tukea huutelun keskellä tai vaikkapa keksejä, jos verensokeri uhkaa laskea.

Elokapinan mielenosoitukset suunnitellaan yksityiskohtaisesti.  Toimintaa ohjaavat tarkat aikataulut ja osallistujat saavat ohjeet itsestä huolehtimiseen.

HS:n selvityksen mukaan aktiivien joukossa on huomattavan paljon korkeasti koulutettuja. Keski-ikä on 31 vuotta.

Koska kyseessä ei ole yhdistys tai järjestyö vaan liike, yksittäistä johtajaa tai virallista edustajaa ei ole. Kun HS halusi kysyä virallista kantaa johtajan puuttumiseen, kolmen virkkeen vastauksen muotoili yhdessä 14 henkilöä.

Elokapinallisten määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Parhaimmillaan mielenosoituksiin on osallistunut Helsingissä noin neljäsataa henkilöä. 

Suhde mediaan on Elokapinalle vaikea, sillä tempaukset eivät enää saa samalla tavalla palstatilaa kuin aiemmin, esimerkiksi toukokuinen protesti lentoasemalla jäi vähälle huomiolle.

– Elokapina tasapainoilee mediahuomion ja yhteiskuntakelpoisuuden välillä. Mediassa saavat enemmän huomiota kielteiset asiat, kuten se, että poliisi sumutti mielenosoittajia kasvoihin, tutkija Auli Harju arvioi lehdelle.

Poliisissa mietitään, kuinka pitkälle Elokapina on valmis menemään mediahuomion perässä.

HS kirjoittaa, että edes elokapinalliset itse eivät tiedä liikkeen suuntaan. Elokapinassa on sisäisiä näkemyseroja ja aktivistit kokoontuvat jatkuvasti pohtimaan, tehdäänkö poliisin kanssa yhteistyötä vai annetaanko tilanteen eskaloitua.