Kurvinen vinoili kokoomukselle kyselytunnilla: Kuinka korkea aita pitää rakentaa, ettei tapahdu vaarallista ristiinpölytystä?

Koulutus

Kansanedustajat väänsivät toisen asteen koulutuksen tulevaisuudesta eduskunnan kysetunnilla torstaina.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) totesi, että ammattikoulun ja lukion yhteistyötä pitää syventää, kun ikäluokat pienevät ja oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen.

– Yhteistyö ei kuitenkaan tarkoita, että toisen asteen koulutusta oltaisiin yhdistämässä, Andersson painotti.

Etenkin oppositiopuolue kokoomus on kantanut huolta toisen asteen tulevaisuudesta.

Se kavahti keskustan tiistaista avausta, jonka mukaan Suomeen pitäisi luoda toisen asteen lähikouluja.

– Nuor­ten mah­dol­li­suuk­sia opis­kel­la lä­hel­lä ko­te­jaan pa­ran­tai­si, et­tä am­mat­ti­kou­luis­sa opis­ke­le­vat voi­si­vat suo­rit­taa yleis­si­vis­tä­vät opin­ton­sa lu­ki­os­sa ja päin­vas­toin, kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Kur­vi­nen kaa­vai­li tuolloin.

Kokoomuksen Sari Multala varoitteli kyselytunnilla, että hallitus aikoo yhdistää toisen asteen koulutuksen oppivelvollisuuden pidentämisen varjolla.

– Ammatillisesta koulutuksesta valmistutaan ammattiin ja lukiokoulutus valmistaa korkea-asteen opintoihin – kummallakin on omat erityispiirteensä, kansanedustaja muistutti.

Hänen mukaansa ammatillisen koulutuksen yleissivistävyyttä on hyvä lisätä, mutta se ei saa kokoomuksen mielestä tapahtua lukiokoulutuksen kustannuksella.

Multalan mukaan kokoomus haluaa pitää kiinni nykyisestä mallista.

Keskustan Kurvinen vastasi, että jokainen nuori ansaitsee omannäköisensä tutkinnon.

Hallituksen kakkospuolue näkee, että oppioikeutta pitää pidentää, jotta nuoret eivät jää peruskoulun varaan.

Kurvisen mukaan varsinkin väestölliset haasteet ajavat toisen asteen opinahjoja yhteistyöhön eri puolilla maata.

Hän painotti, että toisen asteen koulutusta pitää olla tulevaisuudessa tarjolla myös haja-asutusseuduilla.

– Kysyn vaan kokoomukselta, miten korkea aita pitää rakentaa lukion ja ammattikoulun välille, jotta lukiolaiset ja ammattikoululaiset eivät varmasti kohtaa toisiaan – ettei vaan tule vaarallista ristiinpölytystä, Kurvinen vinoili.