Liki 3 500 Ukrainan sotaa paennutta lasta ja nuorta on päässyt Suomessa kouluun tai päiväkotiin

Ukrainan sota

Kunnissa on saatu järjestettyä hyvin paikkoja koulutukseen tai kasvatukseen hakeneille Ukrainasta paenneille lapsille ja nuorille, kertoo Opetushallitus.

Opetushallitus kartoitti toukokuussa kyselyllä Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten sijoittumista varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Eniten hakemuksia ja jonoa on perusopetukseen valmistavaan opetukseen, johon odotti vastausten perusteella kyselyn teon hetkellä paikkaa vajaat 280 Ukrainasta paennutta.

–  On ymmärrettävää, että paikkaa joutuu hetken odottamaan, kun uusia lapsia ja nuoria saapuu lyhyessä ajassa paljon. Näyttää kuitenkin siltä, että koulutuksen ja kasvatuksen järjestämisessä on onnistuttu keskimäärin hyvin, arvioi Opetushallituksen opetusneuvos Katri Kuukka tiedotteessa.

Opetushallituksen tilastojen mukaan varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa oli toukokuussa yhteensä lähes 3  500 Ukrainasta paennutta.

Kyselyssä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät arvioivat myös valmiuksiaan ottaa vastaan uusia lapsia ja nuoria kesällä ja tulevana syksynä.

Vastaajista 12 prosenttia arveli valmiuksiensa olevan melko tai erittäin hyvät ja 28 prosenttia arvioi valmiuden melko tai erittäin huonoksi. Vastaajista 27 prosenttia oli sitä mieltä, etteivät valmiudet ole hyvät eivätkä huonot.

Kyselyn vastauksista tuli ilmi, että uusien lasten ja nuorten ottamista varhaiskasvatukseen ja koulutukseen vaikeuttavat muun muassa kielitaitoisen henkilökunnan ja tulkkauspalvelujen puute, henkilöstön ja tilojen määrä sekä se, että saapuvien lasten ja nuorten määrää on hankala ennakoida.

Kuntien valmiuksia järjestää paikkoja koulutukseen ja varhaiskasvatukseen taas parantavat laaja yhteistyö eri toimijoiden kesken, kielitaitoiset yhteyshenkilöt sekä kokemukset vastaavista tilanteista.