"Kun ihmiset voivat hyvin, he tekevät työnsä paremmin" – näille aloille feministinen puolue ajaa kuuden tunnin työaikaa

Työaika

Feministinen puolue ehdottaa kuntavaaliohjelmassaan kuuden tunnin työaikakokeilua tietyille toimialoille, kuten sosiaali- ja terveystoimialalle ja kasvatusalalle.

Kuuden tunnin työaikaa on kokeiltu eri maissa, Suomessakin 1990-luvulla.

– Tulokset ovat olleet erinomaisia. Lyhyempi työpäivä parantaa työntekijöiden terveyttä, motivaatiota, vireyttä ja työtyytyväisyyttä sekä vähentää stressiä ja sairauspoissaoloja, puolue sanoo tiedotteessaan.

Feministisen puolueen mukaan lyhyemmän työpäivän positiiviset vaikutukset näkyvät työntekijöiden hyvinvoinnin lisääntymisenä. Työnantajalle lyhyempi työaika näkyy työn laadun ja tuottavuuden lisääntymisenä.

– Avain työn tuottavuuden kasvuun on ihmisten hyvinvoinnissa. Kun ihmiset voivat hyvin, he tekevät työnsä paremmin ja myös sitoutuvat työhönsä.

Puolue huomauttaa, että liian kapea näkemys työn tuottavuudesta johtaa usein lyhytnäköiseen leikkauspolitiikkaan.

Ihmisintensiivillä aloilla henkilökuntaa ei voi vähentää loputtomasti ilman vaikutuksia. Tilanne voi näkyä työntekijöiden kiireenä, alanvaihtona, sairauspoissaoloina ja huonontuneena työilmapiirinä. 

Feministinen puolue esittää kuuden tunnin työajan pilotointia erityisesti suurille kaupungeille. Puolueen esityksessä työntekijöiden palkka ei pienenisi, vaikka työaika lyhenee.

Tavoite työajan lyhentämisestä on ollut feministisen puolueen ohjelmissa puolueen perustamisesta saakka. 

Myös pääministeripuolue SDP on puhunut kuuden tunnin työajasta.

Viime kesän puoluekokouksessaan demarit eivät kuitenkaan hyväksyneet aloitetta, joka vaati puoluetta ajamaan tällä vaalikaudella kokeilua kuuden tunnin työpäivästä. Puoluekokous ilmaisi kuitenkin tavoitteekseen työajan lyhentämisen.