Kulmuni aloitti takamatkalta, sanoo Sirkka-Liisa Anttila – “Puo­lue oli il­man pu­heen­joh­ta­jaa yli vii­si kuu­kaut­ta ja juu­ri sil­loin kun hän­tä oli­si eni­ten tar­vit­tu”

Keskusta

Keskustan ex-kansanedustaja, ministeri Sirkka-Liisa Anttila muistuttaa, että keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni aloitti pestissä takamatkalta.

Kun keskusta koki his­to­ri­an­sa ko­vim­man vaa­li­tap­pi­on vuo­den 2019 vaa­leis­sa, silloinen pu­heen­joh­ta­ja Juha Si­pi­lä ilmoitti luopuvansa tehtävästä, mutta ylimääräinen puoluekokous järjestettiin vasta lokakuussa.­

– Puo­lue oli il­man pu­heen­joh­ta­jaa yli vii­si kuu­kaut­ta ja juu­ri sil­loin kun hän­tä oli­si eni­ten tar­vit­tu. Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­sen jäl­keen pu­heen­joh­ta­jan oli­si pi­tä­nyt kier­tää ker­to­mas­sa jä­se­nis­töl­le teh­dyn rat­kai­sun pe­rus­teet ja kuun­te­le­mas­sa jä­se­nis­tön pa­lau­te, Anttila kirjoittaa Suomenmaan mielipidepalstalla .

Anttila jatkaa, että vaa­li­tap­pi­on ja hal­li­tus­rat­kai­sun pe­rus­teet jäi­vät pu­hu­mat­ta ja puo­lue me­net­ti­ kuukausien aikana luot­ta­mus­taan jä­se­nis­tön kes­kuu­des­sa.

Konkari kuvailee, että uu­den pu­heen­joh­ta­jan al­ku­ti­lan­ne on ol­lut erit­täin haas­ta­va.

– Kat­rin aloit­ta­es­sa päi­vän po­li­tii­kan ta­ka­mat­ka oli kuu­si kuu­kaut­ta, mut­ta kes­kus­tan po­liit­ti­nen ja toi­min­nal­li­nen ta­ka­mat­ka oli ja on pal­jon pi­dem­pi.

Anttila huomauttaa, että kes­kus­ta on hä­vin­nyt 2010-lu­vul­la use­at vaa­lit.

– Tap­pi­oi­den jäl­keen oli­si tar­vit­tu re­hel­li­nen ana­lyy­si syis­tä. Sitä ei ole teh­ty. Vai­ke­ne­mi­nen vain pa­hen­taa ti­lan­net­ta. Nyt vii­meis­tään on avoi­men kes­kus­te­lun ai­ka.