Kriisitiloille tukea valtiontakauksin

Maatalous

Tilapäisissä vaikeuksissa olevien maatilojen maksuvalmiutta parannetaan valtiontakauksin.

Hallitus esittää eduskunnalle, että takaus voitaisiin myöntää lainalle, jonka pankki myöntää toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatilalle.

Osana hallituksen budjettiriihessä sopimaa niin sanottua kuivuuspakettia maatiloille maksettaisiin vuoden alkupuolella myös kansallista kriisitukea yhteensä 30 miljoonaa euroa.

– Monen maatilan tilanne on viime vuosien vaikeiden sääolojen ja pohjalla olevan heikon kannattavuuskehityksen takia haastava. Siksi valtiontakauslainojen käyttöönotto on hyvin tärkeä toimenpide tilojen maksuvalmiustilanteen kohentamiseksi, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Takauspäätöstä haettaisiin paikallisesta ely-keskuksesta sen jälkeen, kun luotonantaja olisi antanut luottolupauksen.Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä olisi 62 500 euroa.

Valtiontakaus voisi koskea enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä, eli enintään 50 000 euroa. Laina-aika olisi enintään 5 vuotta.

Ministeri Leppä muistuttaa, että lainajärjestelyt ja niiden varmistaminen ovat kuitenkin vain väliaikaisia toimenpiteitä. Maatilojen kannattavuus tulee saada kestävälle tasolle markkinatuottojen kautta.

– Laadukkaalle suomalaiselle ruualle pitää saada rehti hinta markkinoilta. Ministeriön määrätietoiset toimet pitkän aikavälin kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Jos lakiesitys hyväksytään, Ruokavirasto antaa tarkemmat määräykset takauksen hakemisessa käytettävistä lomakkeista ja hakuajoista.