Korkeimmassa oikeudessa kuultava valtakunnansyyttäjä Nissinen: Viheliäinen päivä

Syyttäjä: Nissisen täytyi ymmärtää esteellisyytensä koulutushankinnoissa veljensä yhtiöltä
Valtakunnansyyttäjä

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virkarikossyytteen käsittely jatkuu korkeimmassa oikeudessa tänään. Istunnossa kuullaan Nissistä ja todistajia.

Saapuessaan oikeuteen Nissinen oli vähäsanainen, mutta kuvaili päivää viheliäiseksi.

– Tämä on kaikin puolin viheliäinen päivä, mutta siitä olen tyytyväinen, että asiassa on viimeinkin päästy tähän vaiheeseen, jossa saan itse kertoa tuomioistuimelle, mitä on tapahtunut, Nissinen sanoi.

Nissistä syytetään tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyte liittyy johtamiskoulutushankintoihin Nissisen veljen yritykseltä. Hankintoja tehtiin Nissisen aloitteesta tämän toimiessa ensin Itä-Suomen syyttäjänviraston johtajana ja myöhemmin valtakunnansyyttäjänä.

Nissinen on myöntänyt tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen, mutta kieltää tahallisuuden.

Syyttäjänä toimivan apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen mukaan Nissisen täytyi ymmärtää esteellisyytensä asiassa.

– Mitä korkeammassa virka-asemassa henkilö on, sitä kovemmat ovat vaatimukset hänen toiminnalleen. Vielä kun on kyse syyttäjästä, pitää henkilön tuntea esteellisyys- ja virkarikosnormit, Hakonen sanoi oikeudessa.

Hakonen on vaatinut Nissiselle vähintään 60:tä päiväsakkoa, mutta ei tämän erottamista.

Nissisen tahallisuuden lisäksi kiistaa on erityisesti rikosten vanhenemisajasta. Nissistä vastaan nostetut syytteet koskevat vuosia 2007–2017.

Nissinen katsoo, että virkarikoksen tavanomainen vanhenemisaika on viisi vuotta ja viimeinen lasku koulutushankinnoista on päivätty huhtikuulle 2015. Näin ollen hän myöntää rikkoneensa lakia huolimattomuuttaan vain vuosina 2012–2015.

Syyttäjän mukaan Nissisen toiminnassa on kyse yhdestä kokonaisuudesta.

Nissinen on kertonut, että oma innostus koulutusasioihin sekä hyvät kokemukset veljen kehittämästä johtamiskoulutuksesta hämärsivät hänen harkintakykyään johtamiskoutushankinnoissa.

Syyttäjä Hakosen mukaan tämäkään ei poista Nissisen teon tahallisuutta.

– Kun on kyse korkeasta syyttäjästä, selvästä esteellisyydestä sekä pitkäaikaisesta toiminnasta, tällainen harkintakyvyn heikentyminenkään ei voi tarkoittaa tuottamuksellisuutta, vaan tekoa pitää arvioida tahallisena, Hakonen sanoi.

Nissisen puolustus toi esiin sen, että Nissinen oli tarjonnut alaisilleen valmentautumismahdollisuuksia myös muissa yrityksissä.

– Tästä ovat kertoneet useat henkilöt esitutkinnassa. Ei ole mennyt niin, että hän olisi ajanut vain tätä (veljensä yhtiötä) kuin käärmettä pyssyyn, asianajaja Jarkko Jaatela sanoi.