Kirkkohallitus aloittaa yt-neuvottelut – tavoitteena lähes miljoonan euron säästöt

Järjestelyt saattavat johtaa enintään 20 työntekijän irtisanomiseen
Kirkko

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksessa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut. Asiasta päätti Kirkkohallituksen täysistunto tänään, kerrotaan kirkon viestinnästä.

Tuotannollis-taloudellisista syistä käytävät yt-neuvottelut koskevat Kirkkohallituksen henkilöstöä eli noin 225:tä työntekijää. Ne eivät koske kirkon palvelukeskuksen työntekijöitä.

Järjestelyt saattavat johtaa enintään 20 työntekijän irtisanomiseen.

Kirkkohallitus tavoittelee vuosille 2023–2024 yhteensä 966  000 euron kustannussäästöä.

Kirkon mukaan osana yt-neuvotteluja tarkastellaan myös mahdollisia toimintojen yhdistämisiä, työnjakoja, organisaatiorakenteen muutoksia sekä näiden mahdollisesti mukanaan tuomia henkilötason vastuualueiden muutoksia.

–  Kirkon talouden tiukkenevaa suuntaa on ennakoitu jo pitkään, kun kirkon verotulot eivät ole nousseet, mutta samaan aikaan nettomenot ovat kuitenkin kasvaneet. Kirkon keskusrahaston maksua alennettiin vuoden 2018 alusta, mikä vähensi tuloja pysyvästi 13,3 prosenttia, sanoo talousosaston johtaja, kirkkoneuvos Juha Tuohimäki tiedotteessa.

Kirkkohallitus on edellyttänyt kirkon keskusrahaston tasapainottamista vuoden 2023 alkuun mennessä. Kirkon keskusrahastomaksun ja toimintatuottojen tulisi silloin kattaa kaikki Kirkkohallituksen ja kapitulien toiminnan kulut sekä poistot.

Sopeuttamistarve on kirkon mukaan kaikkiaan kolme miljoonaa euroa.