Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset julki tänään

Koulutus

Ylioppilastutkintolautakunta julkistaa tänään kevään kirjoitusten tulokset. Lautakunta toimittaa tutkinnon tulokset lukioille yhdeksältä aamulla tutkintopalvelun kautta. Kevään pisterajat julkaistaan samaan aikaan lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää tuloksensa omasta lukiostaan opinahjon ilmoittamasta ajankohdasta alkaen.

Tulokset näkyvät myös Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa keskiviikkoaamusta alkaen.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan tämän kevään tutkintoon oli ilmoittautunut yli 46  300 kokelasta, mikä oli noin 300 vähemmän kuin viime vuoden keväällä. Ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä oli kaikkiaan noin 140  000. Luvuissa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Tänä vuonna astui voimaan uudistus, jonka myötä tutkinnon suorittamiseen tuli muutoksia. Osa kokelaista kirjoitti keväällä uudistuksen mukaisesti. Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden aineen kokeet.

Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on ainoa kaikille yhteinen koe. Lisäksi on sisällytettävä vähintään neljä eri aineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee myös sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Kevään 2022 ylioppilastutkinto oli jo viides tutkintokerta, joka järjestettiin poikkeuksellisissa oloissa ja tietyin varotoimin koronavirustilanteen vuoksi.