Keskustan Torniainen allekirjoittaa selvitykset taksilain pikaisesta viilaustarpeesta: ”Luvanhaltijan ja kuljettajan velvollisuuksia on täsmennettävä”

”Paluuta entiseen ei kannata haikailla”
Taksilaki

Liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.) pitää tiistaina julkaistuja selvityksiä taksilain vaikutuksista ja ongelmakohdista hyvänä pohjana tuleville toimenpiteille.

– Paluuta entiseen ei kannata haikailla, mutta viilauksia lakiin tarvitaan. Selvitysten pohjalta on hyvä lähteä nyt keskustelemaan, miten epäkohtia voidaan korjata, hän arvioi.

Kesällä 2018 voimaan astunut taksilain uudistus on Torniaisen mukaan aiheuttanut entistä enemmän keskittymistä ja jakanut kansalaisia eriarvoiseen asemaan.

– Pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla taksin saatavuus on kärsinyt varsinkin öiseen aikaan kun päivystysvelvoitetta ei enää ole. Pääkaupunkiseudulla takseja kyllä riittää, mutta usein ongelmana on kuljettajien kielitaidon tai paikallistuntemuksen puute.

Kansanedustajalla ei ole suoralta kädeltä heittää patenttiratkaisua siihen, miten esimerkiksi taksin saatavuusongelmaa voisi helpottaa eri puolilla valtakuntaa.

Päivystysvelvoitetta tuskin tullaan ainakaan entisessä laajuudessa palauttamaan luvan saamisen ehdoksi.

– Tämä on juuri yksi tärkeä asia mistä pitää keskustella. Lisäksi luvanhaltijan ja kuljettajan velvollisuuksia on täsmennettävä. Luvanhaltija on kuitenkin se henkilö, joka viime kädessä on vastuussa taksista, Torniainen muistuttaa.

Taksin tunnistaminen ”oikeaksi” taksiksi kaipaa keskustaedustajan mielestä niinikään jonkinlaista täsmennystä myös lakitekstiin.

– Tuntuu siltä, että pelkkä kupu taksin katolla ei enää riitä. Onko ratkaisu sitten rekisterikilvessä oleva merkki vai mikä muu tunniste, jää pohdittavaksi. Ainakin se helpottaisi poliisin tekemää valvontaa, Torniainen aprikoi.

Tuore Tilastokeskuksen raportti osoittaa, että taksilla kulkeminen ei ole tullut ainakaan halvemmaksi niin kuin lakiuudistuksen tarkoituksena oli. Varsinkin kasvukeskuksissa on käynyt päinvastoin.

Kun esimerkiksi arvonlisäveron tuloutukset ovat samaan aikaan vähentyneet, näyttää Torniaisen mukaan selvältä, että harmaa talous alalla on lisääntynyt.

– Kuitinantovelvollisuus on edelleen olemassa, mutta tässä asiassa tarvitaan lakitekstiin myös täsmennystä, hän huomauttaa.

– Nyt laki määrittelee että taksissa on oltava taksamittari tai jokin muu vastaava laite. Jatkossa tämäkin kohta pitää ehkä määritellä tarkemmin. Ja niin että kaikista matkoista kulkee tieto myös verottajalle.

Taksilain uudistus on saanut julkisuudessa lähes pelkästään kuraa niskaansa.

Tästä huolimatta näkee Ari Torniainen siinä myös jotain hyvää.

– Täytyy muistaa, että edelleen eletään tietynlaista siirtymäaikaa.

– Kiintiöiden poistumisen myötä alalle on saatu uusia toimijoita niin kuin lain tarkoitus alunperin tarkoitus oli. Vaikka se ei kyytien tarjontaa ja kilpailua alan sisällä ole lisännytkään ihan sillä tavalla kuin alunperin toivottiin.