Keskustan Lohi vaatii kohtuutta opintotukileikkauksiin

Opintotuki

Onneksi Roope Uusitalon esitys on vasta selvitysmiehen esitys, ei hallituksen lakiesitys, kirjoittaa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) opintotukiuudistuksesta blogissaan .

Professori Uusitalon esitys leikkaisi opintorahaa 80 euroa kuukaudessa, kasvattaisi lainapainotteisuutta ja kiristäisi opintojen edistymisvaatimusta.

Lohi ilmoittaa, ettei halua olla rakentamassa Suomea, jossa kotitausta vaikuttaa kouluttautumismahdollisuuksiin.

– Mahdollisuuksien tasa-arvo on minulle tärkeä arvo, hän toteaa.

Lohi muistuttaa keskustan esityksestä, jossa opiskelijat siirtyisivät asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin.

– Samassa yhteydessä tulisi tarkastella mahdollisuutta opintotuen lapsikorotukseen perheellisille opiskelijoille, hän ehdottaa.

Uusitalon esityksessä opiskelijoiden opintorahan tulorajat pysyisivät ennallaan.

Tulorajojen poistamiseen Lohi kertoo suhtautuvansa periaatteessa myönteisesti. Poisto toisi kuitenkin ongelman.

– Entistä useampi opiskelija tulisi opintotuen piiriin – siis nekin opiskelijat, jotka eivät nyt saa opintorahaa työssäkäynnin vuoksi. Tällöin opintorahamenot kasvavat.

– Siksi realistisempaa on ajaa tulorajojen maltillista nostoa ja takaisinperinnän 15 prosentin koron poistoa.

Hallitusohjelmassa linjatut opintotukileikkaukset ovat pienempiä kuin Uusitalon esitykset, Lohi muistuttaa.

– Jonkinlainen opintorahan tarkistus joudutaan varmasti valitettavasti tekemään. Myös tukikuukausien määrää on tarkastettava, hän myöntää.

– Oleellista on arvioida kokonaisuutta ja sen vaikutuksia, Lohi kirjoittaa.