Keskustan Kemppi hehkuttaa uutta lapsistrategiaa – “on henkilökohtaisestikin tärkeä“

Lapset

Tuoreen lapsistrategian keskeisimpänä tavoitteena on luoda pitkäjänteinen pohja lapsi- ja perhepolitiikalle, keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kertoo.

Strategian laatimiseen osallistunut Kemppi painottaa, että lapsi- ja perhepolitiikan tulee luoda turvallisuutta, jotta lapsia uskalletaan toivoa.

– Tulin kaksi viikkoa sitten äidiksi, jonka vuoksi tämän päivän paperi on minulle henkilökohtaisestikin tärkeä, Kemppi sanoo tiedotteessaan

Lapsistrategialla lapsen oikeudet vakiinnutetaan Kempin mukaan niin, että heidät huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa.

Tärkeintä Kempistä on se, että haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeet tunnistetaan ja turvataan ajoissa.  

– Lapsen oikeuksien toteutuminen edellyttää vahvaa turvaverkkoa ja nykyistä tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä, jotta perheiden kuormitus ja toimeentulohuolet esimerkiksi Koronan myötä eivät käänny lasten pahoinvoinniksi. Perhekeskukset pitää laajentaa jokaiseen kuntaan ja keskustan tavoitteena on oppilashuollon palveluiden saatavuuden parantaminen. Olemme tuoreessa lapsistrategiassa sitoutuneet vähentämään lapsiperheköyhyyttä määrätietoisin toimin läpi yhteiskunnan. Keskustan tavoitteena on poistaa lapsiperheköyhyys.

Kemppi näkee, että lapsen oikeuksista puhuttaessa sivuutetaan monesti tarve laadukkaaseen vapaa-aikaan.

– Siksi maksuton harrastus jokaiselle lapselle koulupäivän yhteydessä on kirjattu myös lapsistrategian kärkiin. Keskustalle on tärkeää, ettei yhdenkään lapsen ja nuoren harrastaminen jää kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Siksi me viemme eteenpäin harrastamisen Suomen mallia.

Keskustaedustaja kokee, että koronaepidemia on muuttanut suomalaisten perhearvoja.

– Lapsia uskalletaan toivoa ja työpaikkojen joustoja on lisätty. Esimerkiksi hallituksen tiedepaneeli nosti näkyväksi sen, että etätyömahdollisuudet ovat johtaneet työn ja perheen sujuvampaan yhdistämiseen. Näistä käytännöistä tulee tehdä uusi normaali.