Kärnä vaatii maaseudun paikallislehtien jakelun turvaamista: "Lehdet saattavat tulla postilaatikkoon vasta illalla tai seuraavana päivänä, joskus ei silloinkaan"

Keskusta

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on lähettänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen maaseudun paikallislehtien jakelun turvaamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut tällä hallituskaudella postilain uudistusta, joka Kärnän mukaan sinällään on tärkeä ja tarpeellinen. Yhtenä lakiehdotuksen keskeisimmistä sisällöistä on kuitenkin postin jakelu- ja keräilypäivien supistaminen.

– Postin jakelussa on jo tällä hetkellä vakavia ongelmia maaseudulla, joka asettaa ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan. Posti ja sen mukana tulevat paikallislehdet saattavat maaseudulla tulla postilaatikkoon vasta illalla tai seuraavana päivänä, joskus ei silloinkaan. Ehdotettu kolmipäiväinen postinjakelu veisi haja-asutusalueiden asukkailta heidän ainoan jakelunsa kahdelta päivältä viikossa, Kärnä sanoo.

Kärnän mielestä tuoreimmassa lausuntokierrokselle lähteneessä lakiehdotuksessa luvattu määräaikainen valtionavustus sanomalehtien jakeluun on hyvä lähtökohta, mutta nyt täytyy pitää huoli siitä, että paikallislehtien toimintaedellytykset säilyvät myös pitkällä aikavälillä.

– Epävarmuus jakelusta aiheuttaa suurta hankaluutta paikallislehtien toiminnalle, jotka ovat kuitenkin esimerkiksi täällä meillä Lapissa erittäin tärkeitä kansalaisille. Paikallislehdillä on muutenkin haasteita esimerkiksi mainostulojen saamisessa ja monet lehdet ovat joutuneetkin vähentämään julkaisuväliään. Ei nyt lisätä siihen soppaan vielä sitä, että posti veisi lehdet perille miten sattuu. Tämän päivän uutinen ei välttämättä ole ajankohtainen enää kahden viikon päästä.

Kärnä muistuttaakin, että vaikka digiversioiden suosio tiedonvälityksessä kasvaa, on päivittäinen postinjakelu edelleen kansalaisille hyvin olennainen peruspalvelu.