Karhuttiin veroja kahdesta autosta, joita mies ei ollut edes nähnyt

Ajoneuvon luovutusilmoituksen voi käydä tekemässä kenen tahansa nimiin – kymmeniä väärin käytöksiä vuosittain
Liikenne

Posti toi Timo Tammisen yritykselle valtavan laskupinon alkuvuodesta 2018. Laskuja selaillessa Tammiselle alkoi selvitä, että hänen romumetallia ostavan ja kuljettavan yrityksensä nimelle oli tehty luovutusilmoitus kahdesta ajoneuvosta. Tamminen ei omien sanojensa mukaan tiennyt mitään ajoneuvoista, joista häneltä nyt perittiin ajoneuvoveroja noin 1 500 euron edestä.

Tamminen ryhtyi tutkimaan asiaa, ja hänelle selvisi, että ensimmäinen auto oli luovutusilmoituksen mukaan siirretty Tammisen Tylite International -yritykselle vuonna 2007 ja toinen 2013. Luovutusilmoitukset oli tehty katsastuskonttorilla jälkikäteen.

Tammisella ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, keitä ilmoitusten tekijät olivat. Hän otti yhteyttä silloiseen Trafiin, nykyiseen Traficomiin, ja kieltäytyi maksamasta laskuja. Toisessa tapauksessa Traficom ilmoitti, että he olivat haastatelleet luovutusilmoituksen tekijää, joka vahvisti tehneensä luovutuksen. Näin ollen Trafi vaati Tammiselta vastinetta.

– Pysyin kannassani, etten maksa mitään. Lopulta luovutusilmoituksen tekijä ei ollut varma, oliko ajoneuvot luovutettu meidän firmalle vai jollekin toiselle, Tamminen kertoo.

Asian selvittely kesti muutaman kuukauden, ja se vei useita tunteja Tammisen aikaa. Lopulta tapaukset päätettiin Tammisen hyväksi, koska toisen luovutusilmoituksen tekijä ei ollut enää varma siitä, kenelle hän oli autonsa luovuttanut. Toisessa tapauksessa luovutusilmoituksen tekijä ei enää antanut Traficomille lausuntoa määräaikaan mennessä.

– Seuraavaksi olisin tehnyt rikosilmoituksen, ellei Trafilta olisi tullut tällaista päätöstä.

Sama tilanne toistui. Tamminen sai viime vuoden lopulla noin 1 000 euron laskun kahden ajoneuvon maksamattomista ajoneuvoveroista. Hänelle tuntematon luovutusilmoituksen tekijä kertoi myyneensä ajoneuvot Tammiselle vuosina 2008 ja 2011. Tamminen ei aio maksaa laskua. Asia on edelleen vireillä.

Traficomin rekisteröinti- ja verotusyksikön asiantuntija Vesa Virkkunen myöntää, että luovutusilmoituksia voi myös väärinkäyttää. Käytännössä ilmoituksen voi tehdä yksipuolisesti menemällä katsastuskonttorille, kertomalla ajoneuvonsa rekisteritunnuksen, ajoneuvon luovutuspäivän sekä ajoneuvon uuden omistajan nimen.

Virkkusen mukaan Traficomissa väärinkäytösten mahdollisuus nähdään haasteena, mutta kokonaisuus huomioiden ongelma on pieni. Tammisen kaltaisia tapauksia on Virkkusen mukaan vuosittain kymmeniä.

– Jos luovutusilmoitusta käytetään väärin, pääsemme kuitenkin tunnistamaan tahon, joka on sen tehnyt. Nämä määrät ovat niin pieniä, että en sanoisi luovutusilmoitusta huonoksi. Toki se mahdollistaa epäselvyyksiä välillä.

Esimerkiksi molempien osapuolten allekirjoituksen vaatiminen luovutusilmoitukseen ei Virkkusen mukaan välttämättä estäisi väärinkäytöksiä.

– Jos haluaa tehdä rekisterimerkintärikoksen, voi toisen allekirjoituksen väärentää. Mutta ihan hyvä huomio, en lainkaan kiistä tätä ongelmaa, onhan tässä väärinkäytön mahdollisuus.

Luovutusilmoitusta Virkkunen perustelee myös sen hyvällä tarkoitusperällä, eli myyjän turvaamisella. Jos ajoneuvon uusi omistaja ei rekisteröi ajoneuvoa nimiinsä, voi entisen omistajan olla vaikeaa todistaa, ettei ajoneuvo ole enää hänen omistuksessaan.

– On hyvä, että myös myyjällä on oikeus ilmoittaa, että ajoneuvo on luovutettu eteenpäin.

Luovutusilmoituksen myötä entinen omistaja irtautuu kaikista ajoneuvoa koskevista velvollisuuksista – kuten ajoneuvoverosta. Samalla velvollisuudet siirtyvät sille ihmiselle, jolle ajoneuvo ilmoituksen mukaan siirretään.

– Se on totta, että yleensä (luovutusilmoituksessa tehdyt virheet tai väärinkäytökset) huomataan, kun ajoneuvoverolasku saapuu. Sen jälkeen meihin ollaan yleensä yhteydessä. Joskus taustalla voi olla tahallista väärinkäyttöä, mutta monesti on käynyt inhimillinen erehdys.

Tammiselle väitetysti siirretyistä ajoneuvoista tehtiin luovutusilmoitukset huomattavasti myöhemmin kuin ajoneuvokauppojen sanottiin tapahtuneen. Traficomin Virkkusen mukaan luovutuspäivämäärää ei ole rajattu mitenkään, vaan sen voi tehdä takautuvasti.

– Jos tällainen ilmoitus tulee yllätyksenä toiselle taholle, voi asian selvittää. Jos kyseessä on virhe, pääsemme tilanteeseen kiinni ja voimme selvittää asian: kuka on tehnyt ilmoituksen, missä, minä päivänä, onko kyse väärinymmärryksestä?

Vaikka luovutusilmoituksen voi tehdä jälkikäteen, ei uudelle omistajalle voi siirtää määräänsä enempää rästiin jääneitä ajoneuvoveroja.

– Jos teet takautuvasti luovutusilmoituksen, tulee uudelle omistajalle vero maksuun kolmelta vuodelta. Siihen asti edellinen omistaja joutuu suorittamaan ajoneuvoveroa.

Traficom kuulee luovutusilmoituksiin liittyvässä kiistassa molempia osapuolia, jos toinen kiistää ajoneuvon omistusoikeuden siirtyneen. Luovutusilmoituksen tekijällä täytyy olla luotettava dokumentti tai joku muu luotettava selvitys siitä, että omistusoikeus on siirtynyt.

Jos selvyyttä omistajuudesta ei synny, voi Traficom neuvoa kääntymään poliisin puoleen.

– Traficom ei voi vahvistaa omistusoikeutta, vaan hoitaa rekisteritietoa ja sen ylläpitoa. Traficom ei voi vahvistaa, kenelle ajoneuvon omistusoikeus kuuluu, tai ratkaista yksityisoikeudellista riita- tai rikosasiaa. Siirrämme tutkinnan toiselle taholle, eli ohjaamme asiakkaan tekemään rikosilmoituksen, jos Traficom ei saa selvyyttä rekisterimerkinnän virheellisyydestä.

– Odotamme päätöstä ja korjaamme rekisterimerkintää käräjäoikeuden tai poliisitutkinnan päätöksen perusteella.