Karhuja tassuttelee Suomen metsissä entistä enemmän

Karhut

Suomen karhukanta on kasvanut, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).

Karhujen kokonaismäärän arvioidaan olevan 2 300–2 500 yksilöä ennen tämän vuoden metsästyskautta. Arvio on noin 14 prosenttia suurempi kuin edellinen arvio.

Karhujen lukumäärä kasvoi selvimmin Pohjois-Savossa ja Oulun riistakeskuksen poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa. Kanta pieneni Pohjanmaan alueella. Muualla muutokset olivat maltillisia.

Määrä on kasvanut, vaikka viimeisen kolmen vuoden aikana on karhunkaatolupia myönnetty aiempaa enemmän. Kantaa ovat kasvattaneet Venäjältä Suomeen vaeltavat karhut sekä korkea pentueiden määrä.

Lisäksi muutoksiin on vaikuttanut myös se, että havaintoja on tehty aiempaa aktiviisemmin ja kattavammin.

Karhun kanta-arvio perustuu petoyhdyshenkilöiden Tassu-tietojärjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin.