KAKS tutki: Keskustan ja kokoomuksen äänestäjät selvästi sovinnaisempia kuin muiden puolueiden tukijat – vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat protestiherkimpiä

Nuoret suhtautuvat erilaisiin kansalaisvaikuttamisen muotoihin ymmärtävämmin kuin ikääntyneet.
Vaikuttaminen

Vain yksi sadasta suomalaisesta täysi-ikäisestä on maalittanut eli järjestelmällisesti häirinnyt ja mustamaalannut somessa päätöksentekoon vaikuttamiseksi, mutta lähes joka kymmenes (8 %), voisi kuitenkin olla siihen valmis. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Sen sijaan neljä viidestä (80 %) suomalaisesta torjuu maalittamisen kansalaisvaikuttamisen keinona. Valtaosa (70 %) torjuu myös katujen ja teiden liikenteen estämisen päättäjien painostamiseksi.

Lähes joka toinen (47 %) kertoo sen sijaan allekirjoittaneensa kansalaisaloitteen lainsäädäntöön vaikuttamiseksi ja kaksi viidestä (40 %) voisi kuvitella allekirjoittavansa jonkin tärkeän asian puolesta.

Valtaosa suomalaisista on osallistunut tai saattaisi ottaa osaa tärkeäksi kokemassaan asiassa some- tai nettiäänestyksiin (18 % osallistunut ja 54 % saattaisi osallistua) sekä osto- tai maksulakkoihin (20 % ja 47 %). 

Enemmistö vastaajista saattaisi osallistua myös lakkoihin palkkojen tai muiden työsuhteen ehtojen parantamiseksi (12 % osallistunut ja 49 % saattaisi osallistua). Yksi kahdestakymmenestä (5 %) sanoo osallistuneensa poliittiseen lakkoon maan hallituksen painostamiseksi ja enemmän kuin kaksi viidestä (44 %) voisi osallistua asian niin vaatiessa. Reilu neljännes (27 %) tuomitsee poliittiset lakot kaikissa olosuhteissa.

Lähes joka toinen (45 %) ei voisi koskaan rikkoa lakia, jota itse tai monet muut ihmiset pitävät huonona. Kolmannes on kuitenkin joko tehnyt tällaisen teon tai saattaisi tehdä sen (6 % tehnyt ja 27 % saattaisi tehdä). Rakennusten tai tehtaiden valtaaminen päättäjien painostamiseksi, saa enemmistön tuomion (73 %). 

Selvä enemmistö nuorista 18–30-vuotiaista voisi osallistua työtaisteluihin tai poliittisiin lakkoihin. Nuorista puolet (48 %) antaa siunauksensa lakien rikkomiselle, mikäli lait koetaan huonoiksi. Ikääntyneimmät, yli 60-vuotiaat, ovat selvästi varovaisempia näkemyksissään. 

Yksittäisten puolueiden kannattajista eniten protestialttiutta on vasemmistoliiton ja vihreiden tukijoilla. Tämän jälkeen laskevassa järjestyksessä tulevat perussuomalaisten ja SDP:n kannattajat.

Keskustan ja Kokoomuksen äänestäjät ovat näillä protestialttiutta kuvaavilla mittareilla selvästi sovinnaisempia kuin muiden puolueiden tukijat.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimuksessa tiedusteltiin suhtautumista erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja protestitoiminnan muotoihin.

Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 014. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.