KAKS: Suomalaisten luottamus päättäjiin kasvanut roimasti – keskustalaiset skeptisiä EU-päättäjien suhteen

Luottamus

Suomalaisten luottamus päättäjiin on kasvanut selvästi kaikilla päätöksenteon tasoilla vuoteen 2017 verrattuna, kertoo KAKS – Kunnallisalan Kehittämissäätiö.

KAKS:in kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista (59 prosenttia) luottaa erittäin tai melko paljon kotikuntansa päättäjiin.

Valtakunnallisiin päättäjiin luottaa suomalaisista joka toinen (51 prosenttia). Suurinta luottamuksen kasvu on juuri valtakunnallisten päättäjien kohdalla, sillä vuonna 2017 heihin luotti vain 33 prosenttia.

Oman maakunnan päättäjien suhteen luottavaisella mielellä on 44 prosenttia. Euroopan unionin päättäjiin luottaa kaksi viidestä (39 prosenttia).

Puoluekannalla on suora yhteys luottamuslukuihin. Eniten valtakunnallisiin päättäjiin luottavat SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton tukijat, kyselytutkimuksesta käy ilmi.

Perussuomalaisten kannattajat eivät luota päätöksentekijöihin millään tasolla. Kokoomuksen tukijoilla puolestaan on vahva luotto kaikkien tasojen päättäjiin.

Keskustan kannattajat luottavat kaikista puoluekannoista eniten kunnallisiin päättäjiin, ja vahva luotto keskustalaisilla on myös maakuntien päättäjiin. Sen sijaan valtakunnallisten päättäjien luotettavuudesta keskustalaiset eivät ole yhtä vakuuttuneita kuin hallituskumppanien kannattajat.

Euroopan unionin päätöksentekijöihin keskustalaisilla on selkeästi keskimääräistä heikommin luottoa. Vain perussuomalaisten tukijat suhtautuvat EU-päättäjiin keskustaa kannattavia skeptisemmin.

Ikä ja asuinpaikka jakavat luottamuslukuja jonkin verran. Nuorilla on varttuneempaa väkeä vahvempi luotto päättäjiin, ja erityisen selkeästi ero näkyy Euroopan unionin päättäjien kohdalla.

Maaseutumaisista kunnista löytyy kaupunkeja vahvempaa luottamusta kuntapäättäjiin, mutta keskimääräistä vähemmän Euroopan unionin päätöksentekijöihin. Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat muuta maata luottavaisempia valtakunnallisen ja EU-tason päättäjien suhteen.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 1027 suomalaista 18.–23. kesäkuuta 2021.