Jari Leppä ravistelee ruokapäättäjiä: Ollaanko tilanteen tasalla?

Maatalous

Konkreettiset ratkaisut maatalouden kustannuskriisiin vastaamiseksi uupuvat edelleen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kirjoittaa Suomenmaan blogissaan.

Ruoka-alan kriisikokouksen 8. lokakuutta järjestänyt Leppä kuvailee käytyä keskustelua sävyltään vakavaksi. Ministerin mukaan puheenvuoroissa tunnistettiin maatalouden ajautuneen kriisiin.

Kokouksen jälkeen ei ole kuitenkaan ryhdytty mainittaviin toimiin.

– Onkin paikallaan kysyä – ollaanko markkinoilla sittenkään tilanteen tasalla?

Leppä alleviivaa, että kustannuskriisi voidaan ratkaista vain markkinoilla, joten suuri vastuu lepää kaupan ja teollisuuden harteilla.

– Kannattavuusongelma ei ratkea tukipaketeilla, vaan tuottajahintojen nousulla. Hallituksen tehtävä on luoda vakaa tukijärjestelmä, investointien ja takauksien rahoitusmekanismit, jotka luovat pohjan kannattavuudelle.

– Kustannusten nousua vastaava tulonlisä on saatava markkinoilta.

Ministerin mukaan ainut keino rahoittaa riittävän suuri kriisipaketti tarkoittaisi mittavaa ruuan verotuksen kiristämistä.

– Kaupan ja teollisuuden suunnalta on kuitenkin jo nyt käytetty puheenvuoroja siitä, että ruuan verotus on jo liian korkea. Lopputulos siis on, että pysyvä ratkaisu tuottajien hätään vastaamiseksi löytyy markkinoilta.

– Toimivien markkinoiden sekä kaupan ja teollisuuden vastuun perään on syytä kysellä koko tuottajakentän. 

Leppä toteaa nyt seuraavansa, saavatko toimijat ratkaistua ongelmia keskenään vai tarvitaanko myös lainsäädäntöuudistuksia.

– Mikäli tarvitaan, olemme siihen valmiit.