Jari Leppä EU:n maatalousministerikokouksessa: “Hiilensidontaan pitää löytää sekä viljelijöitä että luontoa hyödyttäviä win-win -ratkaisuja“

Maatalousministerikokous

Maaperän hiilensidonta osana yhteistä maatalouspolitiikkaa herätti vilkasta keskustelua EU:n epävirallisessa maatalousministerikokouksessa Helsingissä.

Kokouksen puheenjohtajana toimineen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan hiilensidonta tekee maanviljelijöistä keskeisiä ratkaisun tarjoajia.

– Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi maaperän hiilen kerryttäminen parantaa maan rakennetta ja laatua, mikä auttaa maatalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hyväkuntoinen maa on myös tuottavampaa ja tuo taloudellista hyötyä viljelijöille, Leppä muistutti.

Kokouksessa kuultiin maatalouden sidosryhmien ja ympäristöjärjestöjen sekä Euroopan komission ja Euroopan parlamentin näkemyksiä sekä hiilensidonnasta että maatalouden ilmastotoimista.

Ministerien mukaan tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa on riittävästi keinoja hiilensidonnan lisäämiseen, mutta maatalouspolitiikan riittävä rahoitus on turvattava.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus tarjoaa jäsenmaille mahdollisuuden tukea hiilensidontaa ja muita ympäristötoimia kansallisesti laadituilla tukitoimilla.

Lisäksi uudistus sisältää kaikille jäsenmaille pakollisia tukiehtoja, jotka edistävät muun muassa maaperän hyvää kasvukuntoa ja maaperän hiilivarastojen säilyttämistä.

Keskustelussa korostui tarve ottaa huomioon paikalliset ja alueelliset erityistarpeet.

Lisäksi on parannettava hiilen mittaamismenetelmiä, lisättävä tutkimusta ja sen viemistä käytäntöön sekä tuettava uusien innovaatioiden kehittämistä.

Nurmet, kasvinvuorottelu, muokkauksen vähentäminen, suorakylvö, metsittäminen ja peltometsäviljely tulivat konkreettisina toimina esille useissa puheenvuoroissa.

– On myös muistettava, että viljelijöiden ykköstehtävä on tuottaa ruokaa. Pitää löytää sekä viljelijöitä että luontoa hyödyttäviä win-win -ratkaisuja, jotta maatalous on myös taloudellisesti kannattavaa, ministeri Leppä veti yhteen keskustelua.

Keskustelun lisäksi maatalousministerit vierailivat maitotilalla ja metsänhoitokohteessa.

Vierailuilla muun muassa esiteltiin hyviä käytäntöjä eläinterveyden edistämiseksi sekä kuultiin nurmien merkityksestä hiilensidonnassa ja suomalaisessa ruuantuotannossa.

Maatalousministereiden kokous oli viimeinen Suomen EU-puheenjohtajakaudella Helsingissä järjestetyistä kuudesta epävirallisesta ministerikokouksesta