Islamofobia tarjoaa kasvualustan radikalisoitumiselle

Radikalisoituminen

Negatiivinen ilmapiiri Suomen muslimeja kohtaan on suurin syy, miksi täältä on lähdetty taistelemaan Isisin riveihin, selviää Suomen ensimmäisestä radikalisoitumista selvittävän tutkimuksen väliraportista.

Raportin mukaan islamofobia tarjoaa oivan kasvualustan radikalisoitumiselle.

– Koettiin, että muslimit leimataan julkisuudessa terroristeiksi tai pelätään, että miten omia sanomisia käsitellään tai mitä seurauksia niistä tulee, kertoo tutkija Karin Creutz, toinen väliraportin laatijoista.

Yksi äiti oli kokenut ilmapiirin niin ahdistavana, että oli lähtenyt Syyriaan, koska ei halunnut kasvattaa lastaan Suomessa.

– Moni ei luota, että ilmapiiri parantuisi, vaan pelätään että se muuttuu vain huonommaksi.

Konfliktialueelle Syyriaan tai Irakiin matkustetaan myös, koska taistelevia uskonveljiä ja -siskoja kohtaan koetaan vahvaa globaalista solidaarisuutta.

– Lähteneet eivät ole olleet hartaita uskovaisia, vaikka muutamat ovatkin kokeneet uskonnollisen heräämisen ennen lähtöä. Uskonnolla on todella pieni rooli tässä, Creutz jatkaa.

Yksi asia kuitenkin korostuu useiden kohdalla. Jos nuorella on omasta uskonnostaan paljon tietoa, saattaa se vähentää todennäköisyyttä radikalisoitua.

Radikalisoitumiseen ei ole tutkimuksen mukaan yhtä selittävää syytä, vaan se on monen tekijän summa.

Lähteneiden taustat ovat hyvin kirjavia. He edustavat montaa kansallisuutta ja etnistä taustaa sekä ovat kotoisin eri paikkakunnilta.

Nuoret miehet ja naiset myös eroavat koulumenestykseltään ja perhetaustoiltaan toisistaan. Joukossa oli myös islamin uskoon kääntyneitä.

Huono-osaisuudella, huumeiden käytöllä ja parisuhdeongelmilla on kuitenkin radikalisoitumista madaltava kynnys.

Konfliktialueelle lähteminen oli helpompaa, jos alueelta tunsi entuudestaan jonkun. Lähes kaikki tunsivat alueelta joko ystävän, sukulaisen tai perheenjäsenen.

– Ainoastaan kolme Syyriaan matkustanutta ei tuntenut alueelta ketään, kertoo tutkija Juha Saarinen.

Väliraportin tiedot perustuvat sosiaalisesta mediasta kerättyyn aineistoon ja Syyriaan lähteneiden lähiomaisten haastatteluihin.

Konfliktialueille Irakiin ja Syyriaan on matkustanut Suomesta 70–100 ihmistä vuosina 2012–2015.