"Ilon päivä" – Keskustalaiset iloitsevat erävoitosta taistelussa Malmin lentokentän säilyttämisestä

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toivoo Helsingin ottavan alueelle rakentamisen uuteen harkintaan
Malmin lentokenttä

Keskustalaiset ilahtuivat Malmin lentokentän säilyttämisen erävoitosta. Ympäristöministeriö päätti palauttaa lentokentän alueen suojelun ely-keskuksen uuteen käsittelyyn.

– Olen erittäin tyytyväinen ja toivon, että Helsinki tulisi järkiinsä ja jättäisi Malmin rauhaan, keskustan helsinkiläinen kansanedustaja Pekka Puska sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toivoo myös ratkaisua, joka turvaa alueen jatkossakin lentokäytössä.

– En ole missään vaiheessa ymmärtänyt Helsingin kaupungin linjaa ajaa Malmi alas. Olen täysin varma, että sitä kaduttaisiin myöhemmin.

Kaikkosen mielestä elyn uuden käsittelyn lisäksi olisikin hyvä, että Helsinki ottaisi asian uuteen harkintaan.

Pekka Puska sanoo vastustavansa Malmin kentän alueella rakentamista ”henkeen ja vereen”.

Yhdeksi syyksi hän mainitsee alueen luonnon ja puistojen suojelun.

– Ja kun katsoo maailmalle, niin citylentokentät ja pienlentoliikenne lisääntyvät. Kolmanneksi Malmin kentän suoperäinen pohja tekee sinne rakentamisen vaikeaksi ja kalliiksi.

Uudenmaan piirin kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) osoitti Facebookissa kiitoksensa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

– Ilon päivä. Ympäristöministeriössä ymmärretään kulttuuriperinnönkin päälle, Vanhanen kirjoittaa.

Malmin lentoaseman ystävät ry valitti viime heinäkuussa ympäristöministeriöön Uudenmaan ely-keskuksen päätöksestä, jonka mukaan Malmin lentokentän aluetta ei määrätä suojeltavaksi.

Yhdistys esitti, että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi todettu lentoasema rakennuksineen ja kiitorata-alueineen suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Helsinki suunnittelee Malmin lentokentän tilalle uutta, jopa 25 000 ihmisen asuinaluetta.

Ympäristöministeriö tiedotti perjantaina päätöksestään, jonka mukaan ely-keskus ei ole huomioinut riittävästi rakennusperinnön suojelemista koskevaa lakia.

Ympäristöministeriön mukaan ely-keskuksen päätöksen riittävä perustelu on tärkeää, sillä rakennussuojeluasiat ratkaistaan kokonaisharkinnan perusteella.

Siinä otetaan huomioon oikeudellisten seikkojen lisäksi muun muassa yleisen ja yksityisen edun kannalta olennaiset olosuhteet.

Kokonaisharkinta Malmin lentoaseman suojeluesityksestä kuuluu asiaa hallintoviranomaisena käsittelevälle ely-keskukselle, joka voi asiaa uudelleen käsitellessään hyväksyä tai hylätä esityksen. Ympäristöministeriö on asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Keskustan eduskuntaryhmä on ottanut jo pari vuotta sitten kantaa Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta.

Ministeri Tiilikainen varoitti vastikään Suomenmaan haastattelussa, että alueelle rakentamisesta syntyisi suuri hiilijalanjälki epäsuotuisan maapohjan vuoksi.