Hallitusohjelmassa puhutaan puurakentamisen lisäämisestä, mutta jääkö se sanahelinäksi? – Keskustan Hanna Huttunen hakee hommaan vauhtia kirjallisella kysymyksellään

Rakentaminen

Keskustan kansanedustaja Hanna Huttunen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen puurakentamisen edistämisestä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Hallitus on sitoutunut tekemään Suomesta hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliuden tavoittamisessa puurakentamisella on tärkeä sijansa, Huttunen huomauttaa. Se alentaa rakennusten hiilijalanjälkeä, vähentää päästöjä ja työllistää kotimaassa.

Puurakentaminen on lisääntynyt Suomessa valitettavan hitaasti, vaikka sen eduista ja lisäämisen tarpeesta on puhuttu jo kauan, Huttunen toteaa.

– Puurakentaminen loisi maakuntiin ympäri Suomen työtä ja toimeentuloa laajalti läpi arvoketjun. Puurakenteiset talot ovat myös terveellisiä ja sisäilmaltaan turvallisia, hän sanoo tiedotteessaan.

Huttusen mielestä Suomessa pitää miettiä mahdollisia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotta puurakentamiseen saadaan vauhtia.

– Keskusta on esittänyt, että olisi laadittava asetus, jonka mukaan julkisessa rakentamisessa tulisi aina selvittää myös puurakentamisvaihtoehto.

Hallitusohjelmassa on useissa kohdin mainittu hallituksen edistävän puurakentamista.

Kirjallisella kysymyksellä Huttunen toivoo asiaan tulevan pian myös lisää konkreettisia toimenpiteitä.