Hallitus puolittaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon erorahan

”Vaikeina aikoina kohtuuden oltava kunniassa”
Omistajaohjaus

Osana uusia omistajapoliittisia linjauksiaan hallitus aikoo puolittaa valtio-omisteisten yhtiöiden toimitusjohtajien irtisanomiskorvaukset ja supistaa johtajien bonuksia.

Uusissa sopimuksissa pörssiyhtiöissä ja pörssiyhtiöihin rinnastettavissa listaamattomissa yhtiöissä irtisanomisajan palkan ja erokorvauksen yhteenlaskettu suuruus ei saisi ylittää 12 kuukauden kiinteää vuosipalkkaa.

– Tässä hallitus osoittaa omistajaohjauksellaan markkinoille päättäväisesti, mikä on ajan hengen mukaista johtamista. Vaikeina aikoina kohtuuden on oltava kunniassa, sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho, kun hallitus torstaina esitteli linjauksiaan.

Pörssiyhtiöistä valtiolla on enemmistö energiayhtiö Fortumissa, polttoaineyhtiö Nesteessä ja lentoyhtiö Finnairissa. Pörssiyhtiöihin rinnastettaviin yhtiöihin lukeutuu muun muassa Posti Group.

Esimerkiksi Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon nykyisessä sopimuksessa hänelle maksetaan 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi.

Pörssiyhtiöiden joh­ta­jien bo­nus­palk­kioi­den ylä­ra­jan hallitus pu­do­ttaa ny­kyi­ses­tä 60 pro­sen­tis­ta 50 pro­sent­tiin vuosipalkasta. Lisäksi se haluaa, että johtajasopimuksessa sovittavan eläkeiän tulee olla työeläkelainsäädännön mukainen.

Palkkiojärjestelmiin keskittyvän Alexander Groupin toimitusjohtaja Yrjö Kopra sanoo erokorvausten pienentämisen olevan kansainvälinen trendi. Hänen mielestään 12 kuukauden pitäisi riittää.

– Sen ei pitäisi olla ongelma. Jonkinlainen irtisanomiskorvaus toimitusjohtajalla täytyy ymmärtää, koska hänellä ei ole minkäänlaista irtisanomissuojaa.

Kopran mielestä toimitusjohtajan ei rekrytointitilanteessa pitäisi olla eniten huolissaan siitä, mitä käy, jos hän saa potkut.

– Enemmänkin pitäisi miettiä, kuinka paljon pystyy tienaamaan lisää loistavalla menestyksellä ja performanssilla.