Hallitus esittää massiivista 5,5 miljardin euron lisäbudjettia

Valtiovarainministeri Kulmunin mukaan hallitus siirtää kestävyysvajeen umpeenkuromisen tavoitteen vaalikauden lopusta vuosikymmenen loppuun
Lisäbudjetti

Hallitus on sopinut yhteensä 5,5 miljardin euron suuruisesta lisätalousarviosta, jonka avulla tuetaan talouden avaamista ja elpymistä.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan hallitus tukee kuntia noin 1,4 miljardilla eurolla. Lisäksi käynnistetään prosessi, joka tarkastelee kuntien velvoitteita.

Kulmunin mukaan hallitus siirtää kestävyysvajeen umpeenkuromisen tavoitteen vaalikauden lopusta vuosikymmenen loppuun. Tulevaisuudessa veronkorotuksilta ja menoleikkauksilta ei voida valtiovarainministerin mukaan kokonaan välttyä.

Uuden lisäbudjetin myötä Suomi on ottamassa yhteensä 18,8 miljardia euroa velkaa tänä vuonna.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vas.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista on syntynyt neuvottelutulos Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Tästä tiedotetaan tarkemmin keskiviikkona.

Ohisalon mukaan sopimuksilla edistetään kestäviä liikennehankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa erityisesti joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilla alueilla. Hallitus sitoutuu varaamaan liikenteen hallinnonalan toimenpiteisiin 755,8 miljoonaa euroa.

Ohisalo kertoi myös, että korkeakoulutukseen panostetaan tänä vuonna 134 miljoonaa euroa. Summasta avoimeen korkeakouluun satsataan 10 miljoonaa euroa ja loput 124 miljoonaa euroa yli 4000 aloituspaikan lisäämiseen.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi, että lasten ja nuorten hyvinvointiin osoitettu 310 miljoonaan euron paketti sisältää tukea kaikille koulutusasteille, sosiaalipalveluihin ja mielenterveyspalveluihin sekä tukea syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.