Haatainen: Kotimaisen suojavarustetuotannon jatkuvuus turvattava myös kriisin jälkeen

Huoltovarmuus

Kotimaiseen suojaintuotantoon on kiinnitettävä huomiota koronakriisin jälkeenkin, kun tuotteiden kysyntä palaa kriisiä edeltävälle tasolle, painottaa työministeri Tuula Haatainen (sd.).

Haataisen mukaan tilannetta, jossa kotimainen tuotanto joudutaan käynnistämään tyhjästä, ei saa päästää enää syntymään.

– Tämä on huoltovarmuuden näkökulmasta ratkaistava pysyvällä ja kestävällä tavalla. Toimijoiden elinkelpoisuutta on tuettava esimerkiksi edistämällä niiden mahdollisuuksia aloittaa vienti rajojemme ulkopuolelle, Haatainen ehdotti vastaanottaessaan Huoltovarmuusneuvoston raportin koronakriisin huoltovarmuusvaikutuksista.

Ministeri muistutti, että Huoltovarmuuskeskus on ollut aktiivinen toimija koronakriisin aikana suojavarusteiden hankinnoissa ja varastoinnissa, joten sen osaamista pitää jatkossakin hyödyntää täysimääräisesti.

– TEM käynnisti keväällä hankkeen, jolla edistettiin terveydenhuollossa tarvittavien suojamateriaalien kotimaista valmistusta. Nyt useampi toimija Suomessa valmistaa laadukkaita suojavarusteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää raportin pohjalta arvioinnin Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta. Haataisen mukaan pohdittava on, onko HVK luonteeltaan operatiivinen toimija vai varautumisorganisaatio.

– Koronakriisissä se on ollut vähän kumpaakin.

Haataisen mukaan huoltovarmuuden toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi koronakriisin myötä. Siksi myös HVK:n toimintaa on arvioitava.

Arvioinnin toteuttaa Vaasan yliopiston johtama konsortio. Työn on määrä valmistua maalis-huhtikuussa 2021.