EU-parlamentilta uudet säännöt terrorismin torjuntaan

Vierastaistelijat ja ”yksinäiset sudet” puhuttivat parlamentin käsittelyssä
Terrorismi

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina uudet EU:n laajuiset tehokkaampaan terrorismin torjuntaan tähtäävät säännöt.

Erityisenä huolenaiheena parlamentin käsittelyssä olivat konfliktialueille terrorismiaikeissa matkustavat vierastaistelijat ja iskuja suunnittelevat ns. yksinäiset sudet.

– Meidän täytyy pysäyttää nämä rikolliset ennen, kuin he ryhtyvät tekoihin pikemminkin kuin katua tapahtuneita terrori-iskuja, sanoi parlamentin saksalainen esittelijä Monika Hohlmeier EPP-ryhmästä.

Hänestä sääntöjen valmistelussa oli löydetty sopiva tasapaino turvallisuuden parantamisen ja kansalaisten perusoikeuksien välillä.

Uudet säännöt kriminalisoivat lähtemisen ulkomaille terrorismiaikeissa sekä paluun takaisin lähtömaahan.

Lisäksi terrorismiin värvääminen, siihen yllyttäminen tai terroristiksi kouluttaminen tulevat rangaistaviksi teoiksi.

Myös terrorismin rahoittaminen ja sen ihannointi muuttuvat EU-parlamentin hyväksymien muutosten myötä laittomiksi.

Uudet säännöt sitovat kaikkia jäsenmaita paitsi Iso-Britanniaa, Irlantia ja Tanskaa.