Etätyösuositus päättyy tänään

Ministeriöt: Koronavirukselta suojautuminen on edelleen huomioitava läsnätyön lisääntyessä
Koronakriisi

Koronaviruspandemian vuoksi annettu etätyösuositus päättyy tänään.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö esittivät syyskuun lopulla etätyösuosituksen päättämistä lokakuun 15. päivänä.

Ministeriöiden arvio tuolloin oli, että tähän päivään mennessä rokotuskattavuus olisi lähellä valtioneuvoston asettamaa tavoitetta.

Aiemmin suosituksen oli suunniteltu päättyvän lokakuun alkuun mennessä.

Ministeriöiden mukaan suosituksen jatkaminen antoi työpaikoille mahdollisuuden ”joustavaan siirtymiseen lisääntyvään etä- ja läsnätyön yhdistämiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa”.

Suosituksen päättämisen siirtämisestä tiedottaessaan ministeriöt kuitenkin huomauttivat, että paluu työpaikoille voidaan aloittaa tilanteesta riippuen jo aiemmin.

Vastuu terveysturvallisesta työskentelystä on ministeriöiden mukaan siirtynyt nyt entistä vahvemmin työpaikoille ja koronavirukselta suojautuminen on edelleen huomioitava läsnätyön lisääntyessä.

Ministeriöt käyttivät ratkaisussaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen arviointeja.