Energiateollisuus hyväksyy EU:n esittämät bioenergian kestävyyskriteerit

Euroopan unioni

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) pitää hyvänä, että Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta tukee bioenergian käytössä riskeihin perustuvaa lähestymistapaa.

Parlamentin ympäristövaliokunta äänesti maanantaina illalla komission esityksestä bioenergian kestävyyskriteereiksi. 

– Komission esitys minimoi hallinnollisen taakan, tukee olemassa olevia metsäkäytäntöjä ja huomioi kansainvälisen vapaakaupan asettamat reunaehdot. Samalla se varmistaa, ettei säätely tarpeettomasti vaaranna EU:n linjaa lisätä bioenergian käyttöä.

– Tehtävää ei voi pitää helppona, sillä direktiiviin sisältyy paljon yrityksissä suoraan sovellettavia vaatimuksia, tähdentää Energiateollisuuden asiantuntija Jukka Makkonen

Energiateollisuus on painottanut, että EU-sääntelyn tulee ohjata energiayhtiöitä hyödyntämään olemassa olevia kestävän metsätalouden työkaluja.

– Uhkana on yhä, että energiajakeelle luodaan omat erilliset vaatimukset. Suomalaiset metsäpolttoaineet syntyvät metsätalouden yhteydessä. Laitosten polttoaineista 60 prosenttia on metsäteollisuuden sivuvirtoja ja 40 prosenttia metsänhoidon sivutuotteita sekä ainespuukorjuun tähteitä.

– Metsätaloudessa on hyviä keinoja turvata metsäpolttoaineiden kestävyys. Syntyisi äärimmäisen hankala tilanne, jos EU ohjaisi energiayhtiöt luomaan omia järjestelmiään,  Jukka Makkonen sanoo.

EU:n asettamat kestävyyskriteerit vaikuttavat siihen, mitkä biopolttoaineet luetaan päästökaupassa nollapäästöisiksi ja mitä valtio voi tukea.

Komission esittämät kriteerit edellyttävät, että yhtiöt rajoittavat metsäluonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja hiilivarastoihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

Parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelujen kestävyyskriteereistä on määrä alkaa keväällä 2018.