Koronavuonna apua vaille ovat jääneet he, jotka sitä eniten olisivat tarvinneet

”Mitä syvempi ihmisen hätä on, sitä huonommin siihen pystytään vastaamaan.”
Koronakriisi

Erityisesti vaikeasta elämäntilanteesta ja monista eri ongelmista kärsivät ihmiset ovat jääneet vaille tarvitsemiaan palveluita koronavuoden aikana.

Tuoreen Sosiaalibarometrin mukaan järjestelmä pystyy tukemaan ihmisiä selkeissä ja yksinkertaisissa ongelmissa, kuten ruoka-avussa tai asunto- ja etuusasioissa.

Sen sijaan monisyisissä ongelmissa ja vaikeissa tilanteissa apua ei niinkään ole pystytty tarjoamaan.

–  Tulokset huolestuttavat. Näyttää, että sosiaaliturvajärjestelmämme epäonnistuu pahimmin juuri siinä, mikä on sosiaalityön ydin, kaikkein heikoimpien ihmisten auttaminen. Mitä syvempi ihmisen hätä on, sitä huonommin siihen pystytään vastaamaan, arvioi THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto tiedotteessa.

Osa ihmisistä on jäänyt palvelujärjestelmän ulkopuolelle, sillä he eivät esimerkiksi ole pystyneet hyödyntämään etä- ja digipalveluita.

Sosiaalityöntekijöiden mielestä huonosti tai melko huonosti on onnistuttu vastaamaan esimerkiksi mielenterveyspalveluita odottavien tai toimintakyvyltään heikkojen ihmisten tarpeisiin.

–  On iso harha, jos poikkeusoloissa odotamme, että kaikilla on kyky hakea itse aktiivisesti apua. On paljon ihmisiä, nuorista vanhoihin, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat jo normaalioloissa tukea palveluihinsa, Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) tutkija Anne Eronen sanoo tiedotteessa.

Korona-aikana julkisia palveluita ovat täydentäneet järjestöt, seurakunnat ja vapaaehtoiset, joiden roolin on arvioitu voimistuneen.

Tuessa painottui käytännön auttaminen, kuten ruoka- ja asiointiapu sekä neuvonta ja psykososiaalinen tuki.

Barometrin vastaajat arvioivat, että tällä avulla on ollut merkittävä rooli koronavuonna. Valtaosa sosiaalityöntekijöistä ohjasi asiakkaitaan ainakin joskus järjestöjen ja seurakuntien toiminnan piiriin.

–  Järjestöt sopeuttivat koronavuonna nopeasti toimintaansa, jotta akuutissa avuntarpeessa olevat ihmiset saivat ruokaa, lääkkeitä ja lievitystä yksinäisyyteen. Tässä on rakentunut hyvää yhteistyötä paikallistasolla, arvioi Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas.

Sosiaalibarometri-selvityksen tämä osa perustuu yli tuhanteen vastaukseen. Vastaajina kyselyssä olivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.