Elokapina-mielenosoituksesta noussut kohu herätti huolen keskustaedustajassa – “Voiko poliisi hoitaa työtään?“

Politiikka

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen luottamuksen vahvistamisesta sisäministeriön ja poliisin sekä kansalaisten ja poliisin välillä.

Poliisin toiminta Elokapina-mielenosoituksessa on aiheuttanut runsaasti julkista keskustelua. Erityisesti kritiikkiä on kohdistettu poliisin päätökseen käyttää paprikasumutetta.

Ovaska toteaa tiedotteessaan, että tarve voimakeinojen käytölle voi syntyä muun muassa silloin, jos kohdehenkilö ei noudata poliisin antamia neuvoja, kehotuksia tai käskyjä.

Näin näyttää tapahtuneen Elokapina-mielenosoituksen kohdalla, kun mielenosoittajat eivät siirtyneet ajoradalta neuvoista, kehotuksista ja käskyistä huolimatta, hän kertaa.

Poliisihallitus on selvittänyt tapausta ja todennut, ettei se ole havainnut lainvastaista käytöstä poliisilta. Toisaalta valtakunnansyyttäjän toimisto selvittää poliisin toiminnan lainmukaisuutta tilanteessa.

Ovaska korostaa, että poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapaus.

– Poliisin tulee turvaamisen ohella valvoa, että järjestäjä täyttää kokoontumislain mukaiset velvollisuutensa, sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yleisessä kokouksessa ja yleisötilaisuudessa, Ovaska sanoo.

Ovaska katsoo, että julkisessa keskustelussa esitetty kritiikki poliisin toimia kohtaan ”aiheuttaa osaltaan perusteetonta epäluottamusta poliisin toimintaa kohtaan”.

– Toisaalta haluan nostaa esiin huoleni siitä, voiko poliisi hoitaa rauhassa sille annettuja tehtäviään.

Ovaska tiedustelee hallituksen toimia poliisin toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Hän haluaa kuulla, millä tavalla hallitus aikoo varmistaa, että poliisilla on jatkossakin mahdollisuus hoitaa työnsä yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Lisäksi Ovaska kysyy, miten hallitus huolehtii, että luottamus poliisin ja sisäministeriön välillä vahvistuu ja miten hallitus varmistaa, että kansalaisten luottamus poliisin vahvistuu ja että turvallisuuden tunne yhteiskunnassa säilyy myös tulevaisuudessa.