Elinkeinoelämän järjestöt syyttävät kuntayhtiöitä epäreilusta kilpailusta – "Haittaa talouskasvua ja vääristää markkinoiden toimintaa"

Järjestöt esittävät, ettei kunnilla pidä olla mahdollisuutta tehdä hankintoja omilta yhtiöiltään ilman kilpailutusta.
Kuntayhtiöt

Elinkeinoelämän järjestöt vaativat, että kuntayhtiöiden mahdollisuutta toimia markkinoilla pitää rajoittaa. Järjestöjen mukaan kuntayhtiöiden rönsyilevä ja epäreilu yritystoiminta haittaa talouskasvua ja vääristää markkinoiden toimintaa.

Elinkeinoelämän keskusliittoa (EK), Perheyritysten liittoa, Keskuskauppakamaria ja Suomen Yrittäjiä risoo erityisesti se, että kunnilla on mahdollisuus kiertää hankintalakia ja ostaa omistamiltaan yhtiöiltä tuotteita ja palveluita ilman kilpailutusta.

Järjestöt esittävät, että kuntien mahdollisuuksia toimia markkinoilla tulee kaventaa eikä kunnilla tule olla mahdollisuutta tehdä hankintoja omilta yhtiöiltään ilman kilpailutusta.

–  Pitäisi arvioida tarkasti, minkälaista yritystoimintaa kuntien on tarkoituksenmukaista harjoittaa. Jos kunnat päättävät toimia markkinoilla, tulisi kilpailuneutraliteetista huolehtia, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa tasapuolista kilpailuasetelmaa yksityisen ja julkisen liiketoiminnan välillä.

Järjestöt huomauttavat, että verovaroin rahoitettu toimija voi harjoittaa liiketoimintaa ilman riskiä konkurssista veroetujen turvin tai ilman systemaattista kilpailutusta.

–  Veronmaksajat takaavat viime kädessä kuntayhtiöiden riskit. Se ei ole reilua, koska yksityisten kilpailijoiden riskit kaatuvat yksittäisten yrittäjien harteille, arvioi Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Järjestöt varoittavat, että liian laajalle levinnyt toimintatapa hidastaa ulospääsyä koronapandemian aiheuttamasta kuopasta.

Tuoreen raportin mukaan kunnat harjoittavat laajaa elinkeinotoimintaa eri puolilla maata. Suomessa oli vuonna 2018 yli 2  100 kuntayhtiötä. Kunnat omistavat ja operoivat esimerkiksi pitopalveluita, vartiointiliikkeitä, kiinteistönhuoltoa tarjoavia yrityksiä sekä taloushallinnon palveluita.

–  Joillakin kunnilla on käytössään ohituskaista, jota kilpailijoilla ei ole. Siksi muut voivat yrittää myydä samalle asiakkaalle vain takamatkalta. Kilpailun puute aiheuttaa tehottomuutta, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.