Eduskunta muisti budjettilisäyksissään nuoria ja veteraaneja

Kimolan kanavan kunnostukseen kuusi miljoonaa
Budjetti

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä ensi vuoden budjetista.

Valtiovarainvaliokunta lisäsi budjettiin hallitusryhmien sopimuksella noin 40 miljoonaa euroa. Ne on suunnattu erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä oikeusturvaa, sisäistä turvallisuutta, ympäristöä, elinkeinopolitiikkaa, vientiä ja kansainvälistymistä edistäviin toimiin.

Suurin reilun yhdeksän miljoonan euron lisäys tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaan. Lisäresursseja kohdennetaan muun muassa veteraanikuntoutukseen, terveydenhuollon yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä päihdeäitien kuntoutukseen.

Lisäksi rahoitusta kohdennetaan myös valtakunnalliseen toimintaan, joka kohdistuu esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ja päihde- ja mielenterveysongelmaisten matalan kynnyksen ja suoran avun kohteisiin.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan määrärahoja lisätään runsaalla yhdeksällä miljoonalla eurolla. Ne osoitetaan muun muassa perusopetuksen laadun parantamiseen, koululaisten kerhotoimintaan sekä työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.

Lisärahoitusta kohdennetaan myös viennin edistämiseen, ruuhkautuneiden tuomioistuinten, paikallispoliisin, ulosoton toimintaan, sekä keskeneräisten siirtoviemäreiden loppuunsaattamiseen.

Valiokunta osoitti myös kuuden miljoonan euron rahoituksen Kimolan kanavan kunnostamiseen, minkä kautta avautuu vesitieyhteys Kymenlaaksosta Päijänteelle. Hankkeen arvioidaan lisäävän alueen matkailua ja muuta elinkeinotoimintaa ja olevan alueen merkittävin matkailuinvestointi vuosikymmeniin.

Valiokunta pitää mittavia leikkauksia perusteltuina julkisen talouden tasapainottamiseksi, mutta huomauttaa, että leikkaukset heikentävät talouden kasvua lyhyellä aikavälillä.

Valiokunnan mielestä on tärkeää seurata säästöpäätösten ja maksujen korotusten kumulatiivisia vaikutuksia, sillä niiden yhteisvaikutukset saattavat olla huomattavan suuret etenkin heikoimmassa asemassa oleville kotitalouksille.

Tuloksellisuuden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi valiokunnan mielestä on erittäin tärkeää, että hallitus seuraa päätösten vaikutuksia. Säästöpäätöksiä ja määrärahakohdennuksia on tarvittaessa arvioitava uudelleen.

Valiokunta esittää huolensa myös siitä, miten koulutukseen ja tutkimukseen tehdyt mittavat leikkaukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä osaamisen tasoon. Valiokunta painottaa, että Suomen hyvinvointi ja menestys perustuvat korkeaan sivistykseen, ammattitaitoon ja koulutukseen, jonka pohjaa ei saa murentaa talouden tiukkoinakaan aikoina.

Talousarvion loppusumma on noin 54,4 miljardia euroa, mikä on noin 0,5 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2015 varsinainen talousarvio. Mietintöön sisältyy viisi opposition vastalausetta.

Täysistunnossa budjettimietinnön käsittely alkaa maanantaina 14. joulukuuta. Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy budjetin lopullisesti perjantaina 18. joulukuuta.