Berner Ylellä: Tarkastus Finavian johdannaistappioista veronmaksajien etu

Finavia

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan on ehdottomasti veronmaksajien edun mukaista, että Valtiontalouden tarkastusvirasto selvittää kaikki Finavian johdannaistappioihin liittyvät asiat.

VTV aloittaa tammikuun alussa selvitystyönsä, jossa osoitetaan syy ja yhteys syntyneen vahingon ja huolimattomuuden välille.

– Pidetään huoli siitä, että oikeus tapahtuu siellä, missä oikeuden kuuluu tapahtua. Eikä siellä, missä välttämättä joku ulkopuolinen, joka ei asiaa tunne, haluaisi sen olevan, Berner kommentoi asiaa Yle uutisille.

Ministeri Berner korostaa, että tappiot eivät tule veronmaksajien maksettaviksi.

Yhtiö on kannattava, ja pystyy itse huolehtimaan niistä.

Berner sanoo toivovansa, että Finavia pystyy tekemään kaikkien selvitysten jälkeen ”erittäin huolellista päätöksentekoa vuoden 2011 osalta ja niiden syntyneiden tappioiden osalta”.

Selvityksen jälkeen voidaan myös arvioida vuoden 2015 hallituksen vastuuvapautta.

Berner kertoo käyneensä viimeksi tänään tiistaina keskustelua valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kanssa Finavian johdannaistappioihin liittyen.

Bernerin mukaan he ovat yhtä mieltä siitä, että yhtiökokoukselle ei ole tarvetta tämän vuoden osalta.

– Sitten kun vuoden 2011 johdannaispäätöksiä käsitellään ja saadaan toivottavasti muut raportit, on paljon mahdollista, että tarvitaan yhtiökokous, joka ottaa kantaa siihen, nostetaanko kanteita, Berner kommentoi STT:lle.

Finavialle on tullut yhteensä 34 miljoonan euron tappiot johdannaiskaupoista.

Käytännössä kanteet voidaan nostaa vain vuoden 2011 johdannaistappioista, koska vuoden 2010 tappioiden kanteiden nostamisen määräaika umpeutuu vuoden lopussa.

– Vuoden 2010 osalta yhtiö on tehnyt päätöksen, ettei se nosta kanteita.

– Siihen päätöksen minulla ei ole huomauttamista, koska vuoden aikana tehdyt johdannaispäätökset eivät ole aiheuttaneet yhtiölle merkittäviä tappioita, Berner kommentoi.