Autoala: Elpymispaketissa tärkeitä käyttövoimamurrosta nopeuttavia toimia – sähkö, uusiutuvat ja vety kiinnostavat

Liikenne

EU:n elpymispaketissa on tärkeitä autojen käyttövoimamurrosta nopeuttavia toimia Suomen osalta, arvioi Autoalan Tiedotuskeskus.

Suomi kohdentaa EU:n osoittamasta noin 2,1 miljardin euron kehittämispanoksesta noin 40 miljoonaa euroa lataus- ja kaasunjakeluinfrastruktuuriin vuosina 2021–2023.

Investoinneilla kehitetään liikennesähkön ja -kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuuria maanlaajuisesti. Lisäksi nykyistä taloyhtiöille suunnattua latausinfrastruktuurin rakentamisen tukea eli niin sanottua ARA-tukea jatketaan ja sitä ehdotetaan laajennettavaksi myös työpaikoille ensi vuodesta lähtien.

–  Taloyhtiöiden latausinfran tukemiseen ehdotetaan jo kuluvan vuoden lisäbudjettiin 7,5 miljoonaa euroa. Lisärahoitus tulee tarpeeseen, sillä ARA-tukeen käytettävissä olleet varat on kuluvalta vuodelta käytännössä jo loppuun varattu, sanoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa tiedotteessa.

Elpymispaketissa on varattu tukea myös uusiutuvien polttoaineiden sekä hiilineutraalien niin sanottujen sähköpolttoaineiden tuotantoon ja tuotekehitykseen. Lisäksi suunnitelmassa on monia vetytalouden kehittämiseen liittyviä investointeja.

–  Vihreä vetytalous avaa tietä hiilineutraalille liikenteelle. Polttokennoautojen tuotekehitys on viime vuosien aikana edennyt ripeästi. Vedyn yleistymisen suurimpana esteenä on vielä toistaiseksi jakeluinfran puute, arvioi Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Hänen mukaansa vedyn tuotanto- ja jakeluinfrainvestoinnit hyödyttävät jo lähivuosina teollisuuden lisäksi erityisesti raskasta liikennettä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan toukokuussa rekisteröitiin lähes 10  000 uutta henkilöautoa. Rekisteröintien määrä on lähes kaksinkertainen verrattuna vuoden takaiseen, jolloin koronan vaikutus rekisteröinteihin oli suurimmillaan.

Autoalan mukaan koronan vaikutus on vähitellen taittumassa. Toukokuun rekisteröinnit olivat vain hieman pitkän aikavälin keskiarvoa alemmat.