Mainettaan parempi ammatillinen koulutus

Puheenvuoro

Keskusta hyväksyi puoluekokouksen Keskusta2030 -uudistusohjelman yhteydessä ”Keskustan linjaukset koronakriisin jälkeiselle Suomelle”.

Keskustaopiskelijoiden johdolla ohjelmaan saatiin tärkeä kirjaus ammatillisesta koulutuksesta: ”Tunnistamme ammatillisen koulutuksen arvon yhteiskunnalle ja yrityksille. Turvaamme ammatillisen koulutuksen riittävät resurssit sekä ohjatun oppimisen jokaisena koulupäivänä.”

On huolestuttavaa, että kirjaus ylipäätään oli ajankohtainen ja välttämätön. Sivistysvaltion lähtökohtana on luoda erilaisten koulutuspolkujen kautta yhteiskunnallisia osaajia työmarkkinoiden eri tarpeisiin.

Teennäisen vastakkainasettelun luominen esimerkiksi yleissivistävän ja työelämään tähtäävän koulutuksen välille onkin typerääja tarpeetonta.

Pinttyneistä ja vääränlaisista mielikuvista ammatillista koulutusta kohtaan valitettavan hyvä esimerkki oli taannoinen sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu kansanedustajan ja datanomin Jussi Saramon (vas.) valmiuksista suoriutua mahdollisesti opetusministerin tehtävästä.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa osaamisen tulee olla ratkaisevaa, ei tutkintojen.

Ammatillinen koulutus on mainettaan huomattavasti parempi, ja sen arvo yhteiskunnalle on merkittävä.

Samalla kun se kouluttaa eri alan osaajiatyöelämäänja jatko-opintoihin, se kantaa yhteiskunnallista vastuuta esimerkiksi syrjäytymis- ja putoamisvaarassa olevista nuorista.

Lisäksi osaamiskeskeinen ja joustava koulutus mahdollistavat työmarkkinoilla tai sen ulkopuolella olevien jatkuvan jatkokouluttamisen.

Oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä tulisikin huolehtia, että kaikilla toisen asteen koulutuksen järjestäjillä on yhtenevä vastuu oppivelvollisuuden toteutumisesta.

Oman kokemukseni perusteella vastuu putoamisvaarassa olevista nuorista on pitkälti ollut ammatillisen koulutuksen järjestäjillä – eikä sitä tunnuta edes arvostettavan.

Yhteiskunnallisen arvostuksen lisäksi ammatillinen koulutus ansaitsee työrauhan uudistuksilta: vakaan ja ennakoitavantoimintaympäristönilman vuosittaisia uudistuksia.

Arttu Laaksonen Kirjoittaja on keskustaopiskelijoiden liittohallituksen jäsen

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen