Eheä ja kiinnostava Suomi – kansansivistyksen pohja

Puheenvuoro

Vuodenvaihde koetaan merkityksellisenä hetkenä.

Puhdas sivu aukeaa ihmisten arjessa. Myös politiikalla on edessään uusi vuosi. Sille asetetaan tavoitteita ja unelmia, usein vaalien kautta. Käynnistyneessä vuodessa 2018 vaalihurmosta kyllä piisaa.

Moni on varmasti kuullut, osa jopa lausunut, sanat: ”vaalit ovat ihmisen parasta aikaa”.

Kuluva vuosi näyttää tästä näkökulmasta herkullisimmalta aikoihin. Käynnissä olevista presidentinvaaleista siirrytään maakunta- ja eduskuntavaalien ehdokasasetteluun, syksyllä edessä on Suomen historian ensimmäiset maakuntavaalit.

Pelkkä vaalityö ei kuitenkaan riitä.

Ihmisten kiinnostus olla osana yhteisöä ja äänestää syntyy usein jo ennen äänestysikäiseksi tulemista. Saavutettava koulutus on tässä keskiössä. Ja siihen poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa.

Oppiminen ja toisten ihmisten kanssa vuorovaikuttaminen luovat pohjaa yhteiskunnan toimivuudelle.

Keskustan Opiskelijaliiton uudistetussa periaateohjelmassa todetaan osuvasti: ”Keskustaopiskelijat uskovat demokratian toimivan parhaiten kehittävän, perusteellisen keskustelun kautta. Tärkeintä ei ole annettujen äänien määrä, vaan annettuihin ääniin johtanut keskustelu. Äänestystuloksia on aina kunnioitettava, sillä jokaisella on syynsä äänestää niin kuin parhaaksi kokee. Avoin demokratia tarjoaa parhaat ja perustelluimmat ratkaisut.”

Vastakkainasettelu ja populismi ovat valitettavasti osa tämän päivän maailmaa ja politiikkaa.

Keskusta on puolue ja paikka, jossa eri laitojen heilahtelua voidaan torjua. Meidän arvoissa korostuu ihmisyys, sivistys ja ylisukupolvisuus.

On velvollisuutemme pitää huolta, että Suomessa on yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, keskustella, ymmärtää ja kunnioittaa toista ihmistä. Samalla on rohkeasti pohdittava, miten kansanliike vastaa tulevaisuuden kysymyksiin – vaaleissa ja erityisesti vaalien välillä.

Erään presidenttiehdokkaan sanat sopivat myös tämän vuoden alkuun: nyt ei valita puolia vaan yhteinen suunta.

Kirjoittaja on Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja

Auli Piiparinen