Brändi vie tulevaisuuteen

Puheenvuoro

Keskustan uudistusohjelmatyö on ollut käynnissä viime keväästä lähtien. Työ etenee niin, että Vantaan puoluekokous hyväksyy ohjelman, joka kantaa nimeä Keskusta 2030.

Hienosti sanottuna uudistamme puolueen mission, vision ja strategian. Käytännössä kiteytämme alkavan talven ja ensi kevään aikana sen, miksi keskusta on olemassa, millainen puolue haluamme olla vuonna 2030 ja millaisessa Suomessa haluamme elää vuonna 2030.

Lisäksi sovimme toimintavoista, joilla ensi vuosikymmenellä keskusta järjestönä kehittyy ja pystyy voittamaan vaaleja.

Uudistusohjelmatyö on jaettu kahteen vaiheeseen. Parhaillaan on menossa piirikierros, jossa aktiivit pääsevät tyhjältä pöydältä rakentamaan uudistusohjelmaa. Alkuvuodesta raakaversio ohjelmasta lähtee vielä paikallisemmalle tasolle.

Tuon seuraavan kierroksen aikana kannustan kaikkia jäseniä osallistumaan tilaisuuksiin ja ottamaan kantaa ohjelmaan.

Keskustan poliittinen linja on 2000-luvun edetessä kaivannut kirkastamista. Olemme olleet koko uuden vuosituhannen menestyneimpänä puolueena eniten pääministeriasemassa hoitamassa Suomen asioita. Se on ollut omiaan heikentämään keskustan identiteettiä äänestäjien silmissä.

Omissakin joukoissa on enenevästi pohdittu, millä asialla puolue ensisijaisesti on. Uudistusohjelma vastaa tarpeeseen keskustan linjan pohtimisesta yhdessä. 

Miksi tuo puolueen identiteetti on sitten niin tärkeää? Poliittinen markkinointi ja laajasti se, miten viesti saadaan saatettua äänestäjien tietoisuuteen, linkittyy vahvasti puolueidentiteettiin – puhutaan jopa puoluebrändistä.

Keskusta on perinteisesti ollut vahva ohjelmapuolue – haluamme olla sitä vastaisuudessakin – mutta äänestyspäätöksiä tehdessä kansalaisille on jopa poliittisia linjauksia tärkeämpää mielikuva puolueesta. 

Keskustan identiteetin rakentamista ei onneksi tarvitse aloittaa tyhjästä. On selvää, että meistä on mielikuva aluepolitiikan ja maakuntien puolueena.

Meihin liitetään myös esimerkiksi ajatus alkuperäisestä vihreästä puolueesta. Näiden varaan kannattaa puoluebrändiä rakentaa tulevaisuudessakin.

Ajan ilmiönä on huomattava toistensa vastaisilla äärilaidoilla nousuaan tekevät puolueet, perussuomalaiset ja vihreät. Heillä on vahvat brändit ja keskenään vastakkaiset mielipiteet julkisessa keskustelussa hyödyttävät kumpaakin ryhmää.

Molemmat ovat rakentaneet puolueilleen profiilit tunneperäisten teemojen ympärille. Jotkut ovat olleet huolissaan, löytyykö enää koskaan sijaa perinteisimmille puolueille, jotka näkevät mustavalkoisten mielipiteiden ohessa myös toisiinsa kietoutuvia sävyjä ja asioiden keskinäisiä syy-seuraus -suhteita.

Haastavasta lähtötilanteesta huolimatta jaksan itse luottaa, että sijaa vielä löytyy.

Mitä enemmän äärilaidat synnyttävät mielikuvaa, että yhteiskunnan suunta on valittava rajat kiinni -ajattelun ja toisaalta kannabiksen vapauttamisen välillä, sitä enemmän sijaa myös meille alkaa löytyä. 

Keskustalle on varmasti tarvetta myös tulevaisuudessa. Tulevaisuustyö on käynnissä nyt. Tule mukaan!

Kirjoittaja on keskustan puoluesihteeri.

Riikka Pirkkalainen Kirjoittaja on keskustan puoluesihteeri.