Suomalaisten puolueiden todellisia vastustajia eivät ole toiset puolueet – siksi niiden kannattaisi tehdä enemmän yhteistyötä kansanvallan puolesta

Pääkirjoitus

Politiikka näyttäytyy helposti pelkkänä riitelynä. Eri puolueita edustavat poliitikot kamppailevat siitä, kuka onnistuu parhaiten tahallaan väärinymmärtämään kilpailijan sanomiset. Hyvätkin ajatukset saatetaan oikopäätä teilata, jos niiden esittäjä edustaa väärää puoluetta.

Tällainen toiminta ei innosta mukaan poliittiseen toimintaan – päinvastoin. Moni fiksu ihminen pysyy loitolla politiikasta, koska ei halua joutua osapuoleksi joutavanpäiväiseen nahisteluun.

Samalla puolueiden oma näkökulma todellisuudesta vinoutuu. Kun huomio keskittyy puolueiden välisiin eroihin, jää helposti huomaamatta kaikki se, mistä ollaan samaa mieltä.

TOSIASIA kuitenkin on, että suomalaiset eduskuntapuolueet – kenties yhtä pientä poikkeusta lukuun ottamatta – ovat tärkeimmistä ja painavimmista asioista samaa mieltä.

Puolueet kannattavat kansanvaltaista hallintojärjestelmää, jossa suomalaisilla on oikeus valita edustajansa tekemään päätöksiä. Puolueet kannattavat Suomen itsenäisyyttä ja sotilaallista maanpuolustusta.

Puolueet kannattavat kattavia peruspalveluja, joihin myös vähävaraisilla tulee olla oikeus. Puolueet kannattavat tieteeseen ja tutkimukseen perustuvaa päätöksentekoa, markkinataloutta ja elinkeinovapautta.

Puolueet kannattavat perustuslaissa lueteltuja perusoikeuksia ja ihmisoikeussopimuksissa säädettyjä ihmisoikeuksia.

Näiden rinnalla erimielisyydet vaikkapa polttoaineen hinnasta tai tuloverotuksen tasosta ovat lähes mitättömiä pikkuseikkoja.

Puolueet voisivat perustaa yhteisen verkkosivun, jonka kautta voisi liittyä jäseneksi.

EDELLÄ lueteltujen asioiden vastustajat eivät toimi eduskuntapuolueiden sisällä.

Mahdolliset uhat suomalaiselle demokratialle, Suomen itsenäisyydelle ja suomalaisten perusoikeuksien toteutumiselle nousevat pikemminkin maan rajojen ulkopuolelta ja yhteiskunnan laitamilla elävästä ääriajattelusta.

Paras tapa vastata uhkiin on saada mukaan politiikkaan ja puolustamaan kansanvaltaista poliittista järjestelmää.

Puolueisiin perustuva poliittinen järjestelmä ei toimi, jos puoluetoimintaa ei koeta mielekkääksi. Uusia jäseniä tarvitsevat kaikki puolueet. Koska ongelma on yhteinen, puolueiden kannattaisi tehdä yhteistyötä kansalaisten mielenkiinnon kohentamiseksi.

Puolueet voisivat esimerkiksi perustaa yhteisen verkkosivun, jossa ne voisivat lyhyesti esittäytyä, ja jonka kautta voisi liittyä valitsemansa puolueen jäseneksi.

Samaa ideaa voisivat hyödyntää myös puoluelehdet. Yhden verkkosivun kautta voisi tilata minkä hyvänsä puoluelehden – tai vaikka kaikki.

Puolueet voisivat käynnistää yhteisen kampanjan verkkosivujen markkinoimiseksi. Kun kaikki sijoittaisivat kohtuullisen summan, käytettävissä olisi iso potti.

Ukrainan sota on herättänyt monessa suomalaisessa isänmaallisia tunteita. Nyt olisi otollinen hetki kannustaa suomalaisia muuttamaan tunteensa myös poliittiseksi toiminnaksi.