Naiset muutoksen tekijöinä

Yleisradio avaa aina silloin tällöin mielipidemittaustensa merkittävimpiä ryhmäsiirtymiä. Nyt kerrottiin, että perussuomalaisten vähäinen naiskannatus on ennestäänkin kaventunut.

Perussuomalaisen äijäpuolueen menestys vaaleissa 2011 ja 2015 perustui perinteisten työmiesten rinnalla ”nukkuvien” miesäänestäjien liikkeelle saamiseen.

Kahdessa aikaisemmassa 2000-luvun vaalissa naisten äänet ratkaisivat puolueiden järjestyksen.

Vuonna 2003 Anneli Jäätteenmäen keskusta sai naisten ääniä. Vuonna 2007 kokoomuksen lupaukset miellyttivät naisäänestäjiä.

SDP:n naiskannatuksen kasvua voi selittää reaktiona naisvaltaisten alojen säästövaateisiin. Mielenkiintoista on, miten tieto naisäänestäjien liikkumisesta vaikuttaa puolueiden ja politiikan esityslistaan.

Voi ennakoida, että vaatimukset naisnäkökulmasta poliittisessa päätöksenteossa vahvistuvat.

Eikä vaatimus koske eikä vaikuta vain puolueissa, vaan myös työmarkkinajärjestöissä.