Korkealta virkamieheltä on lupa odottaa korkeaa moraalia – VTV:n pääjohtajan toiminta näyttää siksi rumalta

Pääkirjoitus

Valtion menoja vahtiva Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on ajautunut pääjohtajansa Tytti Yli-Viikarin johdolla poikkeukselliseen kriisiin. Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää parhaillaan, onko VTV:n ja sen johtajan varojen käyttö ollut asianmukaista.

Ilta-Sanomien laaja artikkeli tarkastusviraston toimintatavoista ja pääjohtaja Yli-Viikarin luottokortin käytöstä on herättänyt laajaa kummastusta. Pääjohtaja on käyttänyt viraston luottokorttia muun muassa hiusmuotoiluvalmennukseen ja meikkauspalveluihin.

Kysymyksiä on aiheuttanut myös viraston johtavien virkamiesten runsas matkustaminen sekä vieraiden avokätinen kestitseminen.

Valtion menoja valvovan viraston uskottavuuden kannalta tilanne tukala. Viraston toiminta rapauttaa herkästi kansalaisten korkeaa luottamusta virkamiehiä kohtaan. Yhtälöä ei helpota yhtään se, että kyseisen viraston tärkein tehtävä on valvoa valtion taloudenhoitoa.

Virkamiesten arvostus on Suomessa korkealla tasolla moniin muihin maihin verrattuna. Suomalaisia virkamiehiä pidetään tinkimättöminä yleisen edun puolustajina ja korkean moraalin omaavina henkilöinä. Tähän mielikuvaan VTV:stä julki tulleet tiedot sopivat huonosti.

Mediahuomiosta ja kriittisestä kansalaispalautteesta huolimatta Valtiontalouden tarkastusvirasto ei ole nähnyt omassa toiminnassaan mitään moitittavaa. Pääjohtaja ei myöskään ole kommentoinut syytöksiä millään tavalla. Niukkaa kommentointia on perusteltu eduskunnan käynnistämällä tutkinnalla.

VTV:n toimintakulttuuria on kritisoitu myös talon sisältä. Viraston työilmapiiriä ja johtamistyyliä on kuvailtu pääjohtaja Yli-Viikarin aikakaudella raskaaksi.

Valtion johtavan virkamiehen on kyettävä toimimaan eettisesti ja moraalisesti niin kestävällä tavalla, että kansalaisille ei edes synny epäilyksiä toiminnan lainmukaisuudesta.

Yli-Viikarin määräaikainen pesti VTV:ssä päättyy tämän vuoden lopussa. Pääjohtajan luottokorttitietojen tultua julkisuuteen paine häntä kohtaan on kasvanut.

VTV:n johtajan tapausta on verrattu Katri Kulmunin päätökseen irtisanoutua valtionvarainministerin paikalta koulutuskohun takia. Kulmuni erosi koulutuskohun takia oma-aloitteisesti ja ilmoitti samalla maksavansa koulutuksensa itse.

Keskustan ex-puheenjohtajan ratkaisua on pidetty poikkeuksellisen suoraselkäisenä toimenpiteenä, ja sitä se olikin. On perin harvinaista, että ministeri eroaa, ennen kuin sitä on ehditty julkisuudessa edes vaatia.

Virkamiehillä ei ole samanlaista poliittista vastuuta kuin poliitikoilla. Virkamiesten on poliitikkojen tapaan nautittava yleistä luottamusta. Nyt tähän luottamussuhteeseen on tullut syvä railo.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta päättää aikanaan, onko VTV ja sen pääjohtaja toiminut lakien ja pykälien mukaan. Oli päätös mikä tahansa, niin viraston kuin sen pääjohtajan päälle jää ikävä varjo.

Valtion johtavan virkamiehen on kyettävä toimimaan eettisesti ja moraalisesti niin kestävällä tavalla, että kansalaisille ei edes synny epäilyksiä toiminnan lainmukaisuudesta. Vaatimus on kova, mutta niin on myös suomalaisten virkamiesten taso.