Hallituksen työllisyyspolitiikka ei voi perustua haihatteluun

Pääkirjoitus

Antti Rinteen (sd.) hallituksen talouspolitiikka on rakennettu kasvavan työllisyyden varaan. Julkisen talouden tasapainon ylläpitäminen edellyttää työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.

Työllisyystavoitteen saavuttaminen on hallitukselle erittäin tärkeää. Jos työllisten määrä ei kasva toivotulla tavalla, hallitus joutuu tinkimään hallitusohjelman keskeisistä menolisäyksistä.

Työllisyystavoitteen saavuttaminen ei ole helppo tehtävä. Se ei ole myöskään mahdoton haaste. Tuoreessa muistissa on, että Sipilän hallitus onnistui nostamaan neljässä vuodessa työllisyysasteen alle 68 prosentista yli 72 prosenttiin.

Sipilän hallituksen saavutukseen verrattuna Rinteen hallituksen tavoitetta voikin pitää maltillisena. Edellisellä vaalikaudella työpaikkojen määrä lisääntyi 140 000. Rinteen hallituksen tavoite on tästä alle puolet eli 60 000.

Talousvaikuttaja, professori Vesa Vihriälä varoittaa blogissaan hallitusta tuudittautumaan siihen, että työllisyystavoite toteutuu itsekseen.

Vihreälän mukaan työllisyystavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista ”ilman ikäviksi koettuja toimia”.

Vihriälän mukaan tulevalla vaalikaudella tarvitaan yhtä voimakkaita työllisyyttä lisääviä toimia kuin Sipilän hallituskaudella. Helpot keinot työllisyyden parantamiseksi on jo tehty.

Mitä aikaisemmin hallitus ja työmarkkinatoimijat tunnustavat tosiasiat, sitä todennäköisempää on työllisyystavoitteen saavuttaminen.

Professori Vihriälä ei usko, että työllisyyden kohentamiseen löytyisi uusia ihmelääkkeitä.

Ratkaisuja pitää Vihriälän mukaan etsiä vanhoista jo moneen kertaan esillä olleista ajatuksista kuten työvoimapalvelujen kehittämisestä, lyhytaikaisista muunto- ja täydennyskoulutuksista, työttömyysturvan tason ja keston yhteensovittamisesta ja ulkomaalaisten integroimisesta Suomen työmarkkinoille.

Vihriälän viesti kannattaa ottaa vakavasti niin hallituksessa kuin työmarkkinajärjestöissä.

Mitä aikaisemmin hallitus ja työmarkkinatoimijat tunnustavat tosiasiat, sitä todennäköisempää on työllisyystavoitteen saavuttaminen.