Omat vahvuudet edellä kuntavaaleihin

Mielipide

Tultuani valituksi Helsingin keskustapiirin puheenjohtajaksi 23. marraskuuta totesin kiitospuheessani seuraavasti:

”Politiikan tekeminen on vapaaehtoista työtä. Sen pitää tuoda iloa, yhdessäoloa ja tunnetta, että voi vaikuttaa oman elinpiirinsä asioihin. Meillä pitää myös olla aikaa ja mahdollisuus yhdessä kehittää politiikan sisältöä ja yhteistä poliittista identiteettiämme.

Politiikan puheen polarisoituminen haastaa meitä entistä tarkemmin määrittämään omia arvojamme ja yhdessä kertomaan viestiä maltillisen keskustan periaatteista ja tavoitteista.”

Hiljan kuultiin Ylen kyselyn tuloksia eri puolueiden kuntapäättäjien sitoutuneisuudesta käydä ehdolle tulevan kevään kuntavaaleihin.

Suurinta epävarmuus oli keskustalaisten piirissä, kun taas sitoutuneisuus tulevaan ehdokkuuteen oli suurinta perussuomalaisissa.

Miten innostaa sekä kokeneita konkareita että uusia ehdokkaita mukaan vaaleihin Helsingissä keskustan listalla?

Piirikokouksessa väistyvä puheenjohtaja Antti Siika-aho totesi, että Helsingissä ”keskellä on tilaa”.

Tämä on varmasti totta, Helsinki on Suomen paikkakunnista kenties vahvimmin polarisoituneiden arvomaailmojen – vihreiden ja perussuomalaisten – välinen kilpakenttä.

Keskustan tärkein haaste on, miten saamme vallattua tuon tilan keskeltä. Eli miten saamme ilmatilaa ja äänemme kuuluviin.

Polarisoituneen poliittisen ilmapiirin ottaminen huomioon vaalityössä on iso haaste. On kiusaus lähteä provosoitumaan ja varjonyrkkeilemään muiden arvomaailmojen kanssa.

Vaaleissa lähtökohtana pitää kuitenkin olla usko siihen, että oma politiikka kantaa. Tarvitaan asiakysymysten perustelua, omien vahvuuksien ja vaaliteemojen esille tuomista.

Tärkeää juuri nyt ja juuri näissä vaaleissa on rohkaista erilaisia ihmisiä tulemaan mukaan keskustan ehdokkaiksi. Samalla meidän keskustapiirissä on muistettava vastuumme.

Emme saa jättää ketään yksin vaalityönsä kanssa. Olennaista on saumaton yhteistyö ehdokkaiden ja heidän tukijoukkojensa kesken.

Tärkeää on miettiä myös keskustan pormestariratkaisua Helsingissä koko ehdokasjoukon vaalityön kannalta. Kaikki voimat, myös pormestariehdokkaamme, tarvitaan mukaan yhteisen viestin kirkastamiseen.

Helsinki tarvitsee keskustaa ja keskusta tarvitsee Helsinkiä!

Harriet Lonka