Kriiseissä tärkeitä ovat oma ruoka sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Mielipide

Kriisien maailmassa korostuvat oma ruoka ja hyvin hoidettu ulko- ja turvallisuuspolitiikka. VMO:n pääjohtajan, ilmastoasiantuntija Petteri Taalaksenkin mukaan oma ruokahuolto on tärkein henkivakuutuksemme ilmastonmuutoksessa.

Maatalouden päästöistä puhutaan paljon, mutta tutkittua tietoa eri maalajien ja viljelykasvien sekä viljelytapojen peltolohkokohtaisista vaikutuksista ei ole. Syynä on Kataisen hallituksen päätös vuonna 2012 siirtää kaikki tutkimusrahat – maataloudelta 18,7 miljoonaa euroa vuodessa – Akatemialle yhteiseen ”pussiin” jaettavaksi.

Takaisin maatalouden tutkimukseen on saatu vain noin neljä miljoonaa euroa vuodessa – menetykset ovat 130 miljoonaa euroa. LUKEn Jokioisten tutkimusyksikölle tämä siirto oli lähes kuolinisku eurojen siirryttyä muiden sektoreiden tutkimuksiin. Viljelijöitä tästä tutkimuksen puutteesta ei voi syyttää. Poliitikoilla on vastuu päätöksistään.

Kriisien maailmassa ruuan lisäksi yhtä tärkeää on huolehtia Suomen ulko- ja  turvallisuuspolitiikan (UTP) hyvästä hoidosta. Kannustan kaikkia kansanedustajia aktivoitumaan perehtymällä ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme peruspilareihin. Oikea tieto on valtaa. Tämän UTP-sektorin merkitys kasvaa kriiseissä.

Perustuslain 93 §:ssä ja sen perusteluissa säädetään ulkopolitiikan päätöksenteosta. Pykälän 1 momentin mukaan ”Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.” Tämä asettaa ulkoasiainvallan käytölle selkeän parlamentaarisen vastuukatteen.

Pykälän perustelujen mukaan ulkopolitiikan johtaminen edellyttää presidentin ja valtioneuvoston välistä kiinteää yhteistoimintaa mukaan lukien myös EU-pöydissä käsiteltävät ulkopolitiikan asiat. Luonteva paikka näiden asioiden käsittelylle on presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteistapaaminen (TP-UTVA).

Kannustan hallitustakin aktivoitumaan UTP-asioissa tiiviimpään yhteistoimintaan presidentin kanssa. Hallituksella on lukuisa joukko erityisavustajia, jotka tekevät tärkeää työtä avustaessaan ministeriään. Erityisavustajat eivät voi perustuslain parlamentaarisen vastuukatteen puuttuessa sopia tai tehdä päätöksiä esim. UTP-asioissa.

EU:ssa käsiteltävien UTP-asioiden on perustuslain hengessä tärkeää tulla suoraan hallitukselta presidentille. Hallituksella on valmisteluvastuu UTP-asioissa mukaan lukien EU-pöydän asiat. Sen jälkeen merkittävien asioiden oikea käsittelypaikka on TP-UTVA.

Tässä kriisien maailmassa meidän on suurta viisautta valjastaa kaikki UTP-osaaminen yhteistyöllä palvelemaan isänmaamme etuja.

Tänään Suomi on kokoaan suurempi vaikuttaja UTP-asioissa, kiitos tasavallan presidentti Sauli Niinistön viisaasta ja aktiivisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisesta, laajasta verkottumisesta ja hyvien suhteiden luomisesta. Näiden presidentin hyvien suhteiden ja vahvan osaamisen hyödyntäminen on hallitukselta suurta viisautta tässä kriisien maailmassa.

Sirkka-Liisa Anttila

ministeri, entinen kansanedustaja (kesk.)

Ulkopoliittisen Instituutin hallituksen jäsen

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen