Kaikille sama koulutus, uskonnosta riippumatta

Mielipide

Kalle Lampela kiinnitti huomiota siihen, miten ”kansalaisaloite pyrkii nyt elämänkatsomustiedon ja uskonnon välisen epäsuhdan poistamiseen. Nykyisin uskontokuntiin kuulumattomat lapset voivat valita uskonnon, mutta uskontokuntaan kuuluvat eivät voi valita elämänkatsomustietoa.”

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, että uskonnonvapauteen kuuluu myös yksilön oikeus olla tuomatta esiin omaa vakaumustaan. koulussa ei tarvita tietoa lapsen tai hänen vanhempiensa uskonnosta.”

Mielestäni myös kirkkoon kuuluvien tulisi saada, halutessaan, valita elämänkatsomusopetus.

Uskonnonopetus ei ole Suomessa enää tunnustuksellista. Siitä huolimatta oppilaat on eriytetty oman uskonnon opetuksen ryhmiin. Hyvin toteutettu katsomusopetus tukee nuoria kasvamaan suvaitseviksi, avoimiksi ja omaa moraaliaan tunteviksi nuoriksi.

Mielestäni tulisi kehittää kaksi erillistä, kaikille pakollista oppiainetta. Yleissivistävä ”uskonnonhistoria”, joka kävisi läpi maailman uskonnat kautta aikojen. Toinen aine olisi ”elämänkatsomustieto.”

Yrjö Saraste