Valtio satsaa Seinäjoen ruokaosaamiseen ja Vaasan energiaklusteriin – keskustan eteläpohjalaiset edustajat kiittävät

Kaupungit

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkisti tiistaina kaupunkiseutujen innovaatiotoimintaa vahvistavat ekosysteemisopimukset, jotka valtio on solminut 16 kaupunkiseudun kanssa. 

– Keskusta painotti hallitusneuvotteluissa, että kaupunkiseutuja tullaan kehittämään koko Suomessa alueiden paikallisia vahvuuksia hyödyntäen ja näin on nyt tehty, keskustan eteläpohjalaiset kansanedustajat Pasi Kivisaari, Antti Kurvinen ja Mikko Savola iloitsevat.

Kolmikko on erittäin tyytyväinen, että Vaasan seutu on lunastanut paikkansa Suomen energiapääkaupunkina ja saa siten jatkoa omalla ekosysteemisopimuksella.

– Vaasassa on tehty erinomaista työtä vahvasti vientipainotteinen energiaklusterin parissa, ja se on ilman muuta koko Suomen etu.

Seinäjoki taas on mukana pitkäjänteisen työn tuloksena ruokaosaamisen ja älykkään teollisen uudistumisen teemoilla.

– Seinäjoen kaupunkiseudun painopisteitä valtakunnallisessa kehittämisessä ovat ruokasysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus, Kivisaari tarkentaa tiedotteessa.

Savola lisää, että yhteinen tahtotila on alueella vahva, jotta Etelä-Pohjanmaa nousee maailmanluokan ruokaosaamisen kärkialueeksi.

– Meillä sijaitsee jo isot ja kansainvälisillä markkinoilla toimivat elintarvikealan yritykset, jotka ovat hekin valmiita ottamaan entistä keskeisempää roolia koko alan liiketoiminnan uudistamisessa, Savola painottaa.

Ekosysteemisopimusten tarkoituksena on saada alueille innovaatiolähtöistä kasvua, jossa korostuu alueen verkostojen korkea osaaminen eri aloilla.

– Jo hallitusneuvotteluissa on korostettu, että meidän alueen innovatiivinen kehittäminen nojaa tässäkin vahvaan yrittäjyyden perinteeseen sekä hyvin laajaan ja verkostoituneeseen yhteistyöhön niin kaupunkien ja kuntien kuin kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kesken, Kurvinen taustoittaa.