Paloniemi tyytyväinen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen huomioimiseen – "Alueellisen eriarvoisuuden torjunta sai lisäresursseja"

Budjetti

Keskustan kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Aila Paloniemi on erittäin tyytyväinen, että sivistys- ja tiedejaoston merkittävimmät budjettilisäykset kohdistettiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen, koulujen välisen eriarvoisuuden torjuntaan, kerhotoiminnan vahvistamiseen ja lukutaidon parantamiseen.

– Peruskoulun alueellisen eriarvoisuuden torjunta sai lisäresursseja, sillä alueelliset erot ovat huomattavat. Eriytymiskehityksen taustalla on esimerkiksi huono-osaisuutta, vanhempien työttömyyttä ja köyhyyttä, toteaa Paloniemi tiedotteessaan.  

Sivistys-ja tiedejaosto nosti mietinnössään vahvasti esille koulutuksen tasa-arvon lisäksi varhaisen tuen merkityksen lasten ja nuorten oppimistuloksille ja lukutaidon parantamiseen liittyvät toimet.

–  Lukukeskukselle ohjataan tukea neuvoloiden kautta toteutettavaan hankkeeseen, jossa vanhemmille jaetaan tietoa lukemisen merkityksestä, Paloniemi muistuttaa.

Kerhotoiminnalla on Aila Paloniemen mukaan tärkeä merkitys muun muassa lasten ja kotien arjessa, ja sen avulla voidaan tukea myös harrastustakuun toteutumista.

– Kerhotoiminta on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se on perheille tärkeä tukipalvelu, joka ennaltaehkäisee osaltaan syrjäytymistä. Valiokunta lisäsi budjettiin kolme miljoonaa euroa kerhotoiminnan tukemiseen jo kolmatta kertaa, hän iloitsee.

Paloniemi edellyttääkin, että kerhotoiminnan rahoitus turvataan jatkossa pysyvästi.