Markus Lohi: Sähköverkkojen investointiaikataulu otettava tarkasteluun

Sähköverkot

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan, eduskunnan talousvaliokunnan jäsenen Markus Lohen mukaan sähköverkkojen investointiaikataulu on otettava tarkasteluun.

– Sähköverkkojen pitoaika on 40-50 vuotta. Siksi verkkojen uusimiseen käytettävissä olevaa aikaa tulisi jatkaa noin 30 vuoteen, hän ehdottaa.

Ongelman muodostaa Lohen mielestä sääntelymalli.

Siinä tuottoprosentteja on nostettu, jotta saadaan kerättyä riittävästi rahaa lain edellyttämässä 15 vuodessa tehtäviin investointeihin.

– Jos investointiaikoja jatketaan, tuottoprosentti voi olla alhaisempi, jolloin hinnankorotuspaine kuluttajille on alhaisempi.

– Tällöin nykyisen kaltaisia korkeita hinnankorotuksia ei voisi eikä tarvitsisi tehdä, Lohi muistuttaa.

Nykymallissa pääomasijoittajan näkökulmasta kannattaa investoida maksimimäärä, jotta saadaan otettua mahdollisimman paljon varmaa, markkinatilanteeseen ja monopoliliiketoimintaan nähden korkeahkoa tuottoa.

Energiavirasto esittää työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan selvityksessä harkittavaksi kahta sähkömarkkinalainsäädännön kehittämistoimenpidettä.

Sähkön siirtohinnalle voitaisiin määrittää kohtuulliseksi katsottava enimmäisprosentti kertakorotuksen keskimääräiselle suuruudelle.

Lisäksi olisi määritettävä vähimmäisaika korotusten toistumisvälille.

Tämän ohella virasto esittää pohdittavaksi verkkopalvelumaksuina perittävien tulojen riittävää kohdentamista investointeihin ja muuhun verkkotoiminnan kehittämiseen.

Markus Lohen mielestä näitä keinoja on syytä harkita, mutta ne ovat riittämättömiä eivätkä puutu todelliseen ongelmaan.

– Siksi jakeluverkon toimintavarmuutta koskeva siirtymäsäännös on otettava tarkasteluun ja määräaikoja jatkettava, jotta emme tee kansantaloudellista vahinkoa kohtuuttoman tiukoilla määräajoilla, hän varoittaa.

– Verkkojen toimintavarmuudesta ei tule tinkiä, mutta järkevä siirtymäaika on välttämätön, vakuuttaa Lohi.